“Enviats a anunciar la Bona Nova"

Fa tres anys m’adreçava a tots els diocesans presentant el primer Pla Pastoral de la nostra diòcesi, que es va redactar amb les aportacions fetes des dels diferents àmbits de la vida diocesana i del treball de la comissió redactora  Va ser realment un treball de comunió i de corresponsabilitat que recollia un ventall ampli de reflexions i accions a portar a terme en els inicis de la nostra jove diòcesi. En aquests tres anys podem dir que s’han portar a la pràctica una bona part dels objectius i accions que es recollien en aquell Pla Pastoral.

 

El passat dia 20 de novembre, en el Casal Borja de Sant Cugat del Vallès, vàrem celebrar l ‘acte de presentació del nou Pla Pastoral de la nostra diòcesi de Terrassa. Hi varen participar prop de quatre-centes persones entre preveres i diaques, religiosos i laics de tota la diòcesi, representants de les parròquies, arxiprestats, delegacions i moviments i institucions eclesials. Hi varen assistir també els nostres estimats seminaristes de la diòcesi.

                 

Ara tenim un nou Pla Pastoral per als propers tres anys que porta com a títol ”Enviats a anunciar la Bona Nova”. Aquest anunci de la Bona Nova, aquesta evangelització és un procés que abasta tota la realitat humana. Consisteix a portar la Bona Nova a tots els ambients i transformar la humanitat tot transformant l’ésser humà. La seva finalitat és la conversió de l’home i de la humanitat. Transformar per la força de l’Evangeli les circumstàncies de l’home: els seus criteris, valors, centres d’interès, línies de pensament, fonts d’inspiració i també els seus models de vida, en definitiva tot el que conforma la vida humana, com ens recordà Pau VI en el seu document sobre l’evangelització titulat “Evangelii Nuntiandi”.

           

Un Pla Pastoral no pot i no ha d’abastar-ho tot. Més aviat indica unes prioritats. El nostre Pla Pastoral està estructurat en tres blocs, que presenten les tres grans accions de l’Església. En primer lloc, l’anunci de l’Evangeli enmig del món, a través de la formació dels cristians, la pastoral familiar i el treball prioritari amb infants, joves i adults. En segon lloc, la comunió eclesial  a través de l’Eucaristia, els altres sagraments i la pregària, la vida parroquial i la coordinació arxiprestal i el testimoni de vida i la corresponsabilitat entre tots. I en tercer lloc l’acolliment dels més necessitats a través de Càritas Diocesana, de la incorporació dels immigrants i de l’atenció als malalts en els hospitals.

           

Ja es pot veure que es tracta de donar dinamisme a les accions bàsiques de l’Església. No és un treball teòric, sinó un programa pràctic, un programa d’actuació. Per això, cada un dels apartats acaba amb les accions que cal dur  terme i les persones i organismes encarregats de coordinar la seva realització i d’avaluar-ne el resultat .

 

Agraeixo el treball fet per molts persones en la preparació d’aquest programa de treball per a tots nosaltres. Em plau agrair també les aportacions que, el dia de la presentació, varen fer Mons. Jesús Català, bisbe de Màlaga i president de la Comissió Episcopal de Pastoral de la Conferència Episcopal Espanyola, i Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar de la nostra diòcesi. Animo a tots els diocesans a treballar per portar a bon terme les propostes d’aquest Pla confegit entre tots i que aspira a ser realitzar amb la col·laboració de tots.

           

I em plau agrair especialment l’aportació que ja estan fent els tres primers vicaris episcopals de la diòcesi, el nom dels quals es va fer públic el mateix dia que es presentà el Pla Pastoral. Són Mn. Joan Carles Montserrat per a la zona pastoral de Collserola, Mn. Víctor Manuel Fuentemilla per a la zona pastoral del Vallès Occidental i Mn. Lluís Pou per a la zona pastoral del Vallès Oriental.

 

 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

 

 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa