“Germanor” i l’acolliment dels immigrants. 

Avui celebrem la Diada de Germanor, que aquest any té com a lema: “La generositat dóna bons fruits”. La Diada de Germanor és l’únic dia de tot l’any en què es fa una col•lecta a les parròquies i els altres centres de culte per a l’Església diocesana. Germanor significa fraternitat. I em sembla oportú parlar, aquest dia, de l’esforç que fa la nostra diòcesi per viure una germanor afectiva i efectiva amb els nostres germans immigrants. No és l’únic, però és un dels reptes més importants entre aquells als quals l’Església ha de donar resposta, i per això avui demana l’ajut material de tots els diocesans.
Acostumats a una quasi absoluta homogeneïtat social, cultural i religiosa, el fenomen migratori actual pot crear una mena de desconcert i de replegament, tant a nivell personal com comunitari, a causa sobretot del desconeixement de l’altre i dels altres. Però el repte de la immigració hauria de ser una ocasió de creixement. Amb aquest esperit i aquesta esperança en parlem en el Pla Pastoral.
Donar una resposta a aquest fenomen demana dinamitzar i revitalitzar les nostres comunitats en l’exercici de la caritat cristiana, en l’acolliment, el diàleg, l’ajut material per uns processos d’inserció laboral i social, l’esforç per tal que siguin reconeguts els seus drets. Es tracta d’un ampli ventall d’expressions i concrecions de l’amor cristià, que s’inspira en el capítol 25 de l’Evangeli de sant Mateu: “Allò que vàreu fer a un d’aquests germans meus més petits a mi m’ho féreu”. I també en el capítol 13 de la Primera carta de sant Pau als cristians de Corint, parlant de les característiques, tan realistes, de l’amor cristià.
Tot això no és una llista de bones intencions, o una reflexió utòpica. Amb el coneixement de la realitat que em donen els meus contactes d’aquests tres primers anys de pelegrinatge del Poble de Déu que viu a la nostra diòcesi de Terrassa, puc dir –en honor de molts cristians i moltes cristianes de la diòcesi- que donen un gran exemple de fidelitat a l’esperit de Crist i de l’Evangeli en el tracte i l’acolliment als immigrants, amb obres de bé i amb ajuts de tota mena. Ho dic a l‘inici de la meva carta pastoral: “En aquest món tan saturat d’imatges i de paraules, el que més necessitem són els fets coherents amb l’Evangeli”.
Acabo dient, amb tota veritat, que són molts els homes i les dones de la nostra comunitat diocesana que duen a terme cada dia fets ben coherents amb l’Evangeli. Ho dic perquè és veritat i perquè en donem gràcies a Déu. I perquè ens animen tots a continuar en aquest camí. Per això hem fet un Pla Pastoral: no per caure en cap autocomplaença, però sí per reconèixer els fets positius de la nostra diòcesi, perquè tots necessitem tenir una autoestima adequada, i els cristians potser pequem de tenir-ne poca com a comunitat de Jesucrist en el món d’avui.
Per això, avui demanem l’ajut material dels diocesans. Entre tots, fem molt amb molt poc. Amb una mica més de recursos materials, podríem fer molt més.

+ Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa