“La salut, dret de tots”

     En aquest segon diumenge del mes de febrer celebrem la Jornada Mundial contra la Fam en el món. D’aquesta campanya  en té cura “Mans Unides”, una ONG catòlica que treballa a favor del desenvolupament dels pobles pobres des de l’any 1960.  La campanya corresponent a 2012 és la que fa el número 53 de la història d’aquesta benemèrita institució que l’any passat va ser distingida amb el Premi Príncep d’Astúries de la Concòrdia.

      “Mans Unides” treballa a través de projectes proposats per les poblacions on es realitzaran. Al davant de cada projecte hi ha un responsable de la seva realització perquè aquesta es pugui dur a terme en les millors condicions que afavoreixin el desenvolupament de les persones i de les comunitats.

      Durant l’any 2010, malgrat la crisi econòmica, “Mans Unides” recaptà prop de 53 milions d’euros, que es van invertir  en 641 projectes. Per prioritats, la major part han estat destinats a la promoció educativa; els han seguit els projectes destinats a l’educació sanitària, el desenvolupament agrícola, la promoció social i la promoció de la dona que, de manera especial ens els països  en vies de desenvolupament, és la protagonista del progrés i de la cohesió social de la seva família i de la seva comunitat humana.

      Per a la campanya d’enguany “mans Unides” ha escollit aquest lema: “La salut, dret de tots. ¡Actua!”. La campanya està centrada en el sisè dels anomenats “objectius del mil·lenni” que és el de combatre el VIH/SIDA, el paludisme o malària i d’altres malalties. 

      Aquesta ONG catòlica exposa així els propòsits per a la seva activitat: “intentem educar el nostre sentir i el nostre actuar en el seguiment de Jesús de Natzaret. Intentem actuar com el “bon samarità”, com el qui es troba amb el malalt i es fa el seu company de viatge. Denunciem les causes per les quals es posen malaltes i moren  les persones i demanem la responsabilitat efectiva de tots per a eradicar-les. Reclamem que la salut no es converteixi en un negoci multimilionari; i que els avenços en la investigació de vacunes i fàrmacs es posin al servei del dret a la salut dels més pobres”.

      Una Església solidària amb la humanitat no pot romandre insensible davant el drama del subdesenvolupament de tants pobles. Considero molt oportú que l’ajuda que puguem aportar  a “Mans Unides” es realitzi en el clima d’allò que el beat Joan Pau II anomenava “la globalització de la solidaritat”. En aquest sentit, celebro la pràctica d’establir un pont entre les comunitats cristianes de la nostra diòcesi i les comunitats a les que es destinen les ajudes recollides a cada arxiprestat. Aplicant aquest mode de procedir, els arxiprestats  de Montcada i Sant Cugat patrocinen l’ampliació d’una escola secundària a la Índia. Els arxiprestats de Terrassa i Rubí financen un programa e desenrotllament agrícola al Perú. Els tres arxiprestats de Sabadell ajuden projectes de quatre països: Etiòpia, Perú, Hondures i Burkina Faso. I els arxiprestats de Granollers, Mollet, Montseny  i Montbui-Puiggraciós es responsabilitzen de la construcció d’una escola de secundària a Sierra Leona.

       Malgrat les dificultats de la nostra situació econòmica, crec que no podem restar insensibles davant el problema de la fam i del subdesenvolupament en el món. Us convido a tots a ajudar aquesta campanya de “Mans Unides”. 

      + Josep Àngel Saiz Meneses

      Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa