Amb tu, som una gran família

ESCUDO EPISCOPAL SAIZ

Aquest diumenge celebrem la Diada de Germanor com a dia de l’Església diocesana, que vol ajudar un any més a prendre consciència que tots nosaltres formem part de la gran família de cristians, present en el territori de la nostra diòcesi. Com a tals som conscients de la nostra responsabilitat en la participació activa per tal de fer créixer aquesta família, treballant per l’extensió del Regne de Déu segons el mandat missioner de Jesús als seus deixebles. En aquest escrit vull agrair-vos a tots un any més el suport que feu amb la vostra contribució econòmica per al sosteniment de la nostra Església diocesana. Amb la col·laboració de tantes persones s’està ajudant a mantenir i impulsar la vida de la nostra diòcesi en els diversos àmbits, projectes i activitats que es duen a terme.

Permeteu-me assenyalar, en primer lloc, l’acció caritativa i social coordinada a través de Càritas diocesana i que fa que darrerament s’hagin atès 67.000 persones gràcies a la dedicació de més de 1.500 voluntaris i dels treballadors socials. No es tracta simplement de distribuir de forma mecànica lots de menjar o de roba, atenent les necessitats materials; es procura també acollir la persona concreta d’una manera integral i cercant la seva integració en la vida comunitària. Es tracta de fixar la mirada en l’altre, estar atents els uns als altres. El manament de l’amor a Déu i al proïsme ens porta a ser conscients dels altres. Des d’una mirada de fe som cridats a viure en fraternitat, en família, i això es tradueix en justícia i solidaritat.

També vull fer esment de la dedicació dels 133 preveres que serveixen les 123 parròquies de la diòcesis a través de les celebracions, la formació i transmissió de la fe, i juntament amb ells els diaques permanents, els catequistes, els voluntaris, els membres de grups i associacions diverses, i tants cristians que, com ens recorda el papa Francesc a l’exhortació Evangelii gaudium, són la immensa majoria del Poble de Déu que ha crescut en la consciència de la seva identitat i de la missió del laic en l’Església (cf. n. 102). Gràcies a Déu el treball de les diferents delegacions episcopals va donant el seu fruit i es va consolidant any rere any; recordem, per exemple, el pelegrinatge diocesà que fem a l’estiu amb els joves, que enguany ha estat al santuari de Fàtima.

La formació dels futurs preveres en el Seminari diocesà a Valldoreix també és un element de vital importància i signe d’esperança per a tots nosaltres. El seminari és el cor de la diòcesi; en aquest curs 2017-2018 han ingressat 5 seminaristes nous, essent en total 23 els que s’estan formant per servir la nostra diòcesi. El diumenge 15 d’octubre vaig tenir el goig d’ordenar dos nous preveres per servir les comunitats parroquials.

He recordat alguns elements del conjunt de la diòcesi. Es podrien explicar molts més. La visita pastoral permet conèixer molt d’aprop la vida de les parròquies i de les diferents comunitats, de tantes persones que col·laboren en el treball pastoral, en la transmissió de la fe, en les celebracions, en l’acció caritativa i social; de tantes persones que preguen i es sacrifiquen, amb una dedicació i amor admirables i que segurament mai no sortiran als mitjans de comunicació, però que sens dubte fan més humana i cristiana la societat. Entre tots formem una família diocesana, una família pobra i senzilla, una família esperançada. «Amb tu, som una gran família» és el lema d’enguany de la Jornada de Germanor. Gràcies, doncs, un any més per la vostra col·laboració en el sosteniment i recolzament a la vida de l’Església.

+ Josep Àngel Saiz Meneses Obispo de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa