Batejats i enviats (2) (20/10/2019)

            Avui celebrem la Jornada del DOMUND de 2019. El lema escollit pel Papa Francesc és: “Batejats i enviats: l’Església de Crist en missió en el món”. Ens recorda que el baptisme és un do que ens incorpora a Crist i, al mateix temps és una vocació que ens crida a ser missioners, a col·laborar activament en la missió. És veritat que avui  aquesta missió es porta a terme amb formes noves, segons les necessitats del moment present. L’Esperit Sant continua suscitant nous carismes per que l’Església segueixi complint aquest manament missioner. Els dons de la fe i de l’amor de Déu els hem rebut de forma gratuïta, i els hem de compartir de manera gratuïta.  Déu vol que tots els éssers humans se salvin i arribin al coneixement de la veritat, i l’experiència del seu amor misericordiós, per mitjà de l’Església.

 

            Gràcies al baptisme iniciem una nova vida a imatge i semblança de Déu, som alliberats del pecat i regenerats com a fills de Déu, som incorporats a l’Església i participem de la seva missió. En el baptisme, doncs, s’acompleix la promesa de ser fills en el Fill, fills de Déu i fills de l’Església. Els membres de l’Església són impulsats a continuar la missió a través de la caritat, i amb ella estimen Déu i desitgen participar, amb tots els homes, del goig immens de la vida de fills de Déu. A aquesta vida nova hi són destinats i cridats tots els homes i dones per formar un sol poble.

 

            Aquí i ara el Senyor ens continua enviant a cadascú de nosaltres, i aquest és el principal servei que l’Església pot fer a cada persona i a tota la  humanitat en el temps present. Vivim un temps en el que l’ésser humà està assolint unes conquestes científiques i tècniques que ens produeixen vertigen, però, al mateix temps,  cada vegada li costa més trobar el sentit últim de la vida i arribar a viure com una família. La missió és responsabilitat de tota l’Església, de tots els seus membres. Tota l’Església i cada Església local ha de viure la sol·licitud missionera, cada membre segons la seva  funció i segons els carismes rebuts.

 

            El Papa sant Joan Pau II va distingir tres situacions d’evangelització. En primer lloc, la missió ad gentes amb els no cristians, és a dir, pobles, grups humans, contextos socioculturals on Crist i el seu Evangeli no són coneguts, o hi falten comunitats cristianes que puguin encarnar la fe en el propi ambient i anunciar-la a d’altres grups. En segon lloc, l’acció pastoral de l’Església on hi ha comunitats cristianes amb estructures eclesials adequades i sòlides, amb fe i vida, que irradien el testimoni de l’Evangeli i senten seu el compromís de la missió universal. En tercer lloc, la nova evangelització amb els batejats no creients. Es tracta d’una situació intermèdia, especialment en els països d’antiga cristiandat, on grups sencers de batejats han perdut els sentit de la fe i fins i tot no es reconeixen com a membres de l’Església i menen una existència allunyada de Crist i del seu Evangeli.

 

            Batejats i enviats: l’Església de Crist en missió en el món. Davant aquest repte que ens presenta el Papa avui vull convidar a tres coses: un agraïment de tot cor als nostres missioners: sacerdots, religiosos i famílies en missió. Una crida a tots els batejats, perquè revifin la seva dimensió i la seva consciència missionera. Una pregària a Maria, la Mare, que va viure i va participar amb tota intensitat de la missió del seu Fill des del moment de l’Encarnació, i que ens consola i acompanya en la missió de l’Església.

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa