Cara i creu de les noves tecnologies

            Coincidint amb la solemnitat de l’Ascensió del Senyor, l’Església celebra la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Enguany té aquest lema: “Noves tecnologies, noves relacions. Promoure una cultura de respecte, de diàleg i d’amistat”. El Sant Pare Benet XVI ha publicat un missatge en el que em sembla que fa una anàlisi molt acurada de l’impacte d’aquestes noves tecnologies, especialment sobre els joves, els que formen la que ell anomena “la generació digital” i sobre la cara i la creu d’aquests nous mitjans de comunicació.

            Les noves tecnologies ofereixen possibilitats que eren impensables per a les generacions precedents. És una nova cultura de la comunicació, de la que se’n derivem molts beneficis. Benet XVI en fa una anàlisi des d’una perspectiva teològica i diu que aquests nous mitjans –sobretot internet- fan possible realitzar el desig fonamental de les persones d’entrar en relació les unes amb les altres. A la llum del missatge bíblic –escriu-, aquest desig “ha d’entendre’s com a reflex de la nostra participació en l’amor comunicatiu i unificador de Déu, que vol fer de tota la humanitat una sola família. Quan sentim la necessitat d’acostar-nos a altres persones, quan desitgem conèixer-les més i fer-nos conèixer, estem responent a la crida divina, una crida que està gravada en la nostra naturalesa d’éssers creats a imatge i semblança de Déu, el Déu de la comunicació i de la comunió”.

            A la llum d’aquesta visió positiva, el Sant Pare beneeix aquestes noves capacitats d’afavorir el contacte entre les persones i la sorprenent capacitat de posar en circulació gairebé de forma instantània i a nivell global els coneixement en tots els àmbits. I confessa el seu desig: “animar totes les persones de bona voluntat que treballen en el món emergent de la comunicació digital, perquè es comprometin a promoure una cultura de respecte, diàleg i amistat”.

El problema no radica tant en aquests mitjans com en les persones que els utilitzen. Els instruments tècnics –des de sempre- poden estar al servei del bé i també, malauradament, al servei del mal. Això succeeix quan divulguen “imatges degradants per a l’ésser humà, quan alimenten l’odi i la ignorància, envileixen la bellesa i la intimitat de la sexualitat humana, o exploten els febles i indefensos”.

D’altra banda, hauríem de tenir tots el seny d’utilitzar les  noves tecnologies amb prudència i moderació, seguint el savi consell del clàssic “Ne quid nimis”, és a dir, “res en excés”. Encara recordem aquella època quan els membres d’una família, després de sopar, comentaven les incidències de la jornada, dialogaven, pregaven, escoltaven lectures sagrades o culturals. Després va venir una fase diferent, sense gaire diàleg, però encara aplegats entorn de la televisió. Avui en dia, cadascú te el seu televisor o el seu ordinador personal i és molt difícil crear un clima de diàleg. Si no apliquem una mica de pedagogia i autocontrol, cada vegada hi haurà més individus hipercomunicats a través d’internet i a la vegada, amb greus problemes de relació personal.

Acabo amb una crida a tots, especialment als joves de les nostres comunitats cristianes, a fer avui com Sant Pau, que va utilitzar els limitats mitjans comunicatius dels seus temps, al servei de l’Evangeli de Jesús, avui faria servir amb goig aquestes noves tecnologies per evangelitzar el que el Sant Pare anomena “el continent digital”.

 

+Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa