Centre d’Orientació Familiar (26/05/2019)

El dimarts 18 de desembre de 2012 es va constituir oficialment el Centre d’Orientació familiar (COF) Mare de Déu de la Salut de la diòcesi de Terrassa en un acte presidit pel bisbe diocesà. Es va crear per a complir una de les accions previstes en el Pla Pastoral Diocesà 2010-2013 en l’àmbit de la pastoral familiar. Es tracta d’un instrument que promou i coordina les accions i ensenyaments que l’Església ofereix al servei de la vida, del matrimoni i de la família. Està integrat per un grup de 25 voluntaris especialistes en diverses matèries (medecina, psicologia, infermeria, etc), liderats pel delegat episcopal i els coordinadors de la delegació.

 El COF és un servei especialitzat en l’atenció  a les famílies en totes  les seves dimensions: humana, psicològica, moral, afectiva, espiritual i relacional. Duu a terme una activitat de prevenció, orientació, assessorament i formació permanent de la vida conjugal i familiar. Està distribuït en tres àrees: l’atenció integral i assistencial a les famílies, el servei i l’acolliment a la vida i per últim la prevenció i formació.  Es fa front als problemes familiars des d’una visió integral de la persona, des d’una antropologia cristiana.

 Per a dur a terme la seva labor compta amb el Servei d’Atenció a persones amb necessitats i també diversos grups que es proposen oferir una resposta a problemes específics. El Servei d’Atenció s’adreça a persones que tinguin problemes de relació familiar, normalment de parella o de relació amb els fills; també a persones que tinguin la necessitat de compartir una inquietud, un problema o un moment d’incertesa i vulguin que algú els escolti i els acompanyi; per últim, a persones que vulguin rebre formació sobre temes de matrimoni, família i vida.

 Hi ha moltes famílies amb problemes que s’agreugen per les diverses crisis econòmiques i socials: problemes d’economia, dificultats de relació en la parella, complicacions en l’educació  dels fills, situacions de soledat, de marginació social, d’atur; circumstàncies de fracàs escolar, etc. El COF ofereix un servei d’acolliment, de diagnòstic, d’orientació i mediació familiar, i un servei d’escolta i d’acompanyament. Estic convençut que el servei del COF és molt eficaç i necessari; i al mateix temps potser és molt poc conegut. En aquest moment té oberts centres d’acolliment i d’atenció personalitzada a Terrassa, Sabadell i Granollers, i des de l’any passat ofereix un servei permanent a través del telèfon i del correu electrònic.

 El COF també té altres realitats com el Projecte Raquel, que ofereix un camí de sanacióa les persones afectades pel drama de l’avortament provocat i que sofreixen el Síndrome Post Avortament; també els Cursos per a Matrimonis ALPHA, una proposta d’aprofundiment de l’experiència del matrimoni per a parelles que vulguin millorar la seva relació; el Grup d’Orientació per a  l’Educació Afectiva i sexual;cursos de formació de Mètodes Naturals de reconeixement de la Fertilitat (MNRF) segons el mètode Billings i Tallers d’Oració en Família.

 Ens trobem en un món de situacions complexes, difícils, i en molts cassos, doloroses. Els membres del COF són molt conscients de la desproporció absoluta entre els seus pobres mitjans i possibilitats d’una banda i de les necessitats que veuen al seu voltant d’altra banda, però ofereixen humilment la seva col·laboració i ajuda, i animen perquè s’incorporin nous voluntaris en aquesta feina que humanitza les relacions personals, que il·lumina amb la llum de l’esperança, que ajuda a anar conformant la realitat humana amb la voluntat de Déu. Us felicito i encoratjo en el vostre treball i us agraeixo la vostra dedicació.

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa