Col•laboració i sentit de conjunt

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa