Comença el Sínode sobre la família

ESCUDO EPISCOPAL SAIZ

Avui comença al Vaticà l’assemblea ordinària del Sínode dels Bisbes sobre la família que té com a tema central: “La vocació i la missió de la família en l’Església i en el món”. Els treballs es prolongaran fins al dia d’octubre. Es tracta d’un Sínode ordinari que completarà els treballs del Sínode extraordinari reunit el mes d’octubre de 2014. Es preveu que arribarà a unes conclusions operatives per a donar resposta, en l’acció pastoral de l’Església, als problemes que es plantegen actualment en el terreny del matrimoni i de la família.

Una orientació sobre aquest Sínode la tenim en l’anomenat Instrumentum laboris, que és el document de treball de l’assemblea i que fou presentat a la opinió pública a Roma el passat 23 de juny pel Secretari del Sínode dels bisbes, el cardenal Lorenzo Baldisseri i pel Secretari especial per a aquesta assemblea, el teòleg i arquebisbe Bruno Forte. Com ho recordareu, tant l’assemblea sinodal de l’any passat com la que comença avui han estat precedides d’una àmplia consulta a tot el Poble de Déu. Aquesta decisió posa de relleu una voluntat de realisme i de sortir al pas dels problemes concrets que viuen els matrimonis i les famílies.

El document de treball és extens. En les seves 78 pàgines distribuïdes en 11 capítols i una oració final, hi queda reflectida la problemàtica derivada de les dues consultes que ja he mencionat. El document te tres parts: “L’escolta dels reptes de la família”, “El discerniment de la vocació familiar” i “La missió de la família avui”; una part per a cadascuna de les tres setmanes de diàleg, abans de posar els acords sinodals en mans del Papa perquè ell prengui les decisions finals.

La intenció del Sant Pare és abordar a fons la situació de la família en el moment present i recordar la seva missió en el món d’avui. Amb dos principis bàsics. El primer és la misericòrdia; a l’entorn d’aquest concepte es desenvoluparà el proper Jubileu o Any Sant extraordinari, convocat pel papa Francesc i que començarà poc després del Sínode, el 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció. El segon principi bàsic: un anunci que doni esperança i que no desanimi: cada família ha de saber que l’Església no l’abandonarà mai.

L’Instrumentum laboris és un text prudent  a l’hora de proposar solucions, però no oblida els temes més candents de la família actualment, com per exemple l’atenció i l’acompanyament dels divorciats que s’han tornat a casar civilment, per als quals es desitja una integració més gran en la vida de la comunitat cristiana. Els divorciats que s’han tornat a casar no estan separats o “excomunicats”, sinó que segueixen essent membres de l’Església. I aquesta sent la responsabilitat de tenir-ne cura pastoral. L’Església, sempre i encara més en aquests temps, vol ser una mare misericordiosa, una casa oberta a tots. Així ens ho recorda sovint el papa Francesc.

 

+ Josep Àngel  Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa