Comencem un nou curs

ESCUDO EPISCOPAL SAIZ

Després del descans merescut durant l’estiu reprenem les activitats pastorals en aquest nou curs tot confiant en l'ajuda del Senyor. En aquesta primera carta dominical del curs vull començar tot recordant que ens trobem en el cinquè i darrer curs d’aplicació de l’actual pla pastoral diocesà.

Va ser el dissabte dia 9 de novembre de 2013 quan va tenir lloc en el Centre Borja de Sant Cugat del Vallès la presentació del pla pastoral diocesà La bona nova del servei per al període 2013-2018. Es tractava del tercer pla pastoral en la història de la diòcesi i estava inspirat inicialment en la carta apostòlica Porta fidei (2011) del Papa Benet XVI, que preparava l’Any de la Fe, i en l’encíclica Lumen fidei (2013), signada pel Papa Francesc, que tracta precisament sobre la fe. Amb el pas dels anys d’aplicació del pla hem tingut en compte també les indicacions del papa Francesc en les exhortacions Evangelii gaudium (2013) i Amoris Laetitia (2016).

El pla està estructurat en tres capítols. El primer, revifar la fe i aprofundir en la formació, tant a nivell d’adults com d’infants i de joves; el segon, el testimoni de la caritat a nivell personal, comunitari i diocesà; i el tercer, orientar tot el treball pastoral en clau de nova evangelització. La bona nova de la fe és el servei que els cristians estem cridats a oferir a la nostra societat a través de la formació, la caritat i la nova evangelització.

Els objectius d’aquest curs 2017- 2018 que comença són accions concretes en el marc de la triple acció de l’Església en els àmbits de la paraula, la celebració i l’acció caritativa i social. El primer consisteix en promoure un equip per la formació permanent a la diòcesi, un equip àgil i itinerant, que pugui oferir cursets monogràfics sobre temes de màxima actualitat o bé sobre temes de fons. Hi ha un altre objectiu que va relacionat amb aquest primer, que es refereix a organitzar periòdicament un curs d’anunci de la fe en Jesucrist per a les persones allunyades de la fe i per les persones no batejades. I un tercer és coordinar diocesanament la pastoral prematrimonial i el treball amb els acollidors de baptisme i elaborar els materials de suport.

Un altre objectiu molt important per al futur de les nostres comunitats és propiciar una coordinació eficaç entre la catequesi de postcomunió i els moviments infantils. La continuïtat després de la celebració dels sagraments de l’Eucaristia i la Confirmació, i la seva articulació i coordinació amb els moviments infantils i juvenils podem dir que és una assignatura encara pendent en molts llocs. A la vegada és una qüestió de la màxima transcendència de cara al demà, i ens hem d’aplicar a fons per a trobar els camins de futur. En una línia semblant tot i que de cara dels adults, trobem el següent objectiu: Promoure i potenciar l’associacionisme laïcal, en coordinació amb els moviments per afavorir la dimensió evangelitzadora dels laics.

Finalment, hi ha un objectiu que es refereix a l’acció caritativa i social, molt important i significatiu  en el moment actual i seguint el desig i la sensibilitat de tantes persones que col·laboren a les nostres Càritas: Organitzar i oferir a tots els àmbits de la pastoral i especialment a les parròquies mitjans humans i materials per a l’acolliment dels pobres i dels que passen necessitat, així com atenció espiritual i un tracte personalitzat que faci possible la seva integració a les comunitats cristianes.  No es tracta simplement de distribuir lots de menjar o de roba, etc; es tracta d’acollir un germà, d’atendre un germà no només en els aspectes materials, sinó d’una manera integral.

Treballem doncs amb responsabilitat i generositat per tal d’assolir aquests objectius. Ens encomanem a Maria, Mare de Déu de la Salut. El proper 11 de maig de 2018 es compliran 10 anys de la declaració com a patrona de la diòcesi. Que ella ens guardi en l’amor i en la pau.

+ Josep Àngel Saiz Meneses Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa