Comunicació, comunió i cooperació

Avui l'Església celebra la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. El Sant Pare Benet XVI ha escollit per aquest any un lema molt suggestiu: "Els mitjans: xarxa de comunicació, de comunió i de cooperació".
    Comença el Sant Pare recordant que el Concili Vaticà II, fa quaranta anys, es va preocupar dels mitjans de comunicació social i va fer un decret que titulà amb les paraules llatines Inter mirifica, és a dir, "entre els meravellosos invents de la tècnica". Aquestes paraules ja manifesten una visió positiva d'aquestes eines, de les quals diu que són admirables. Avui ho podem reafirmar amb més coneixement de causa!
    Però, amb realisme, el missatge pontifici recorda que el Concili va reflexionar sobre el poder dels mitjans per exercir una influència sobre tota la societat humana. I diu que els mitjans poden ser una xarxa que faciliti la comunicació, la comunió i la cooperació. És l'esquema mateix de la revelació de Déu: Déu surt a trobar l'ésser humà. Es comunica amb l'home, el crida a viure la comunió amb ell, i el crida a una tasca de col·laboració, de sinergia, per transformar i perfeccionar el món.
    Aquest esquema l'hem d'emprar també en la comunicació entre els homes. I avui en dia ho podem fer més que mai, perquè assistim a uns nous avenços en els mitjans de comunicació social, que han conquerit fins a cert punt el temps i l'espai i fan instantània i directa la comunicació entre les persones, fins i tot quan estan separades per grans distàncies. "Tanmateix -diu Benet XVI amb molt realisme-, com tots sabem, al nostre món li falta molt per ser perfecte. Diàriament se'ns recorda que la immediatesa de la comunicació no es tradueix pas, necessàriament, en la construcció de la cooperació i la comunió en la societat."
    Malgrat això, no podem caure en el pessimisme i hem de ser conscients i impulsar la feina dels mitjans per tal d’il·luminar les consciències de les persones i ajudar a formar el seu pensament, cercant la veritat i el bé, ajudant a posar fonaments en el creixement de les persones i en la construcció de les societats. També tenen una gran importància els mitjans de comunicació social per a la construcció de la pau des de la veritat.
    És urgent formar uns usuaris dels mitjans madurs i crítics, que sàpiguen discernir els missatges que reben i vulguin premiar amb la seva confiança aquells mitjans que compleixen la seva missió amb honestedat. Com a Església, hem de sentir una especial preocupació i hem de prendre una actitud activa per ajudar pares i educadors a trobar la millor manera d'assumir l'impacte dels mitjans -i de les noves tecnologies multimèdia- en la formació dels infants i joves. Les noves tecnologies són eines que poden servir per al millor i per al pitjor. Poden esdevenir eines que trenquin la passivitat dels usuaris i fomentin la interactivitat i la capacitat crítica i valorativa. Però també poden esdevenir eines que portin a la superficialitat, a la vulgaritat, a l'individualisme. És tot un allau d'imatges que cau sobre el cervell dels nostres infants, que sovint es veuen incapacitats per processar tanta informació.
    No són pas reptes petits aquests. Però voldria acabar amb la recomanació final que ens fa el Sant Pare: hem d'aprofitar i emprar les grans oportunitats que aquests mitjans tècnics ens ofereixen per a "la promoció del diàleg, l'intercanvi de coneixements, l'expressió de solidaritat i els vincles de pau. Així, ells es transformen en recursos incisius i apreciats per a la construcció de la civilització de l'amor que tota persona desitja".

+ Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa