COMUNICACIÓ I ENTESA ENTRE ELS POBLES

Avui l'Església celebra la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Ho ha fet ja durant 39 anys, ja que aquesta jornada la va instaurar el Papa Pau VI seguint el pensament del Concili Vaticà II. Aquest Concili, com es recordarà, va aprovar un document sobre aquests mitjans que comença amb les paraules Inter mirifica, és a dir, "entre els meravellosos invents de la tècnica"... Aquestes paraules, datades l'any 1963, podem dir que han estat confirmades durant aquestes darrers quaranta anys, amb nous mitjans i noves possibilitats de comunicació d'informació. Pensem, per exemple, en la xarxa d'informació coneguda com internet. El recordat Joan Pau II encara va aprovar el missatge per a aquesta jornada. Ho va fer, com acostumava, el 24 de gener, festa de Sant Francesc de Sales. I mirant la realitat amb ulls esperançats, ens diu en aquest missatge: "Les tecnologies modernes ens ofereixen possibilitats mai no vistes fins ara per fer el bé, per difondre la veritat de la nostra salvació en Jesucrist i per fomentar la harmonia i la reconciliació". Darrerament hem estat testimonis d'aquestes possibilitats en la mort de Joan Pau II i en l'elecció del nou Sant Pare. No hi ha dubte que els mitjans han ajudat a donar a conèixer i que fos reconeguda la missió que s'havia imposat Joan Pau II al servei de l'Església, de la convivència i aproximació entre les confessions cristianes i entre les religions de la terra, i tot això al servei de la causa de la pau i del a convivència entre els pobles. Un altre exemple de la influència positiva dels mitjans de comunicació social, que també esmenta el Sant Pare en el seu missatge, és "la capacitat d'impulsar les mobilitzacions d'ajuda en resposta als desastres naturals o d'altra mena", com també s'ha vist recentment en resposta al tsunami que provocà tantes víctimes. Però, com és ben sabut, la tècnica és ambivalent. Els mateixos mitjans que poden ajudar a la comprensió i l'amistat entre els pobles i els grups socials, poden allunyar-los. El lema d'aquest any ens recorda que no ens hem de deixar vèncer pel mal, sinó que hem de vèncer el mal amb el bé. Un pensament de sant Pau (Rm 12,21), que estimava molt Joan Pau II i que tenia molt present en el seu esperit des de la seva joventut, com es pot veure llegint el seu llibre, encara tan recent, Memòria i identitat. Amb realisme, el missatge del Sant Pare per a aquesta jornada d'avui, ens diu que quan en els mitjans "els altres són presentats en termes hostils, se sembren llavors de conflicte que fàcilment poden convertir-se en violència, guerra i àdhuc genocidi. Lluny de construir la unitat i l'entesa, els mitjans poden utilitzar-se per denigrar els altres grups socials, ètnics i religiosos, bo i fomentat l'odi i la por. Els responsables de l'estil i del contingut d'allò que es comunica tenen el deure greu d'assegurar que això no passi". Tots hem de treballar perquè això no passi, i els mitjans de l'Església han de donar exemple en aquest sentit i revisar els seus continguts i el seu estil. Aquesta jornada és també una ocasió per agrair l'ajut que els mitjans de comunicació fan a les causes bones i en concret a la missió de l'Església. Per això acabo donant les gràcies a tots aquells mitjans –escrits o audiovisuals- que ens ajuden en donar a conèixer la vida de la nostra jove diòcesi de Terrassa. Gràcies de tot cor a totes i a tots. + Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa