Crist i els joves d’avui

      Aquest quart diumenge de Pasqua està molt marcat per la imatge de Crist com a Bon Pastor que trobem a l’Evangeli : « Les meves ovelles reconeixen la meva veu ; també jo les reconec i elles en segueixen ». Això és veritat de tota la comunitat cristiana i de cadascun dels seus membres. Tot el temps pasqual, i especialment aquest diumenge, ens hauria d’ajudar a enfortir el reconeixement i la comunió amb el Ressuscitat com el nostre guia.

     Crist surt a l’encontre de cada persona i l’Església està cridada a propiciar aquest encontre profund amb Crist, de manera que cada cristià pugui dir amb tota veritat les paraules del salm: “El Senyor és el meu pastor”.

     Això  és veritat de tot cristià, però avui voldria referir-ho particularment als joves.  Com hem d’acostar els joves d’avui a Jesucrist? Com podem presentar Jesucrist als joves? Són preguntes que ens preocupen a tots.

     Com he dit en la meva carta pastoral d’aquest curs, titulada “L’alegria del sacerdoci”, “la pastoral de joventut té com a destinataris els joves en la seva situació concreta i té com a finalitat que arribin a viure en Crist. L’anunci de la Bona Nova de l’Evangeli  és una proposta, no pas una imposició, i ha de tenir en compte el moment històric, la situació real i les vicissituds socials de cada una de les persones. És per això que, per tal d’evangelitzar el jove d’avui, cal conèixer la societat en la que aquest viu i els condicionaments de la seva vida”.

     “També hem de conèixer les característiques del jove postmodern i les diferents situacions en relació a la fe i a la religió –afegia en la pastoral citada -. Aquesta diversitat tan àmplia de persones i de situacions requereix a la vegada una gran varietat d’itineraris i de flexibilitat per adaptar-nos al subjecte concret i acompanyar-lo cercant sempre la voluntat de Déu. Només així podrem oferir una proposta amb sentit”.

     Per propiciar aquest encontre dels joves d’avui amb el Crist tenim necessitat sobretot de sacerdots i de religiosos i religioses joves, que puguin ser testimonis del Crist per als joves d’avui. Aquest em sembla que és el sentit profund de la celebració, en aquest diumenge del Bon Pastor, de la Jornada mundial d’oració per les vocacions que promou la Santa Seu. Han de ser els preveres i diaques joves, els religiosos i religioses joves els que presentin el Crist als joves d’avui i portin els joves d’avui a Crist.

     Aquest diumenge tenim entre nosaltres el primer dels col·laboradors del Sant Pare Benet XVI, el cardenal Tarcisio Bertone, que presideix a la basílica de Santa Maria del Mar, de Barcelona, la beatificació del primer caputxí català elevat als altars, el pare Josep Tous i Soler. Enmig de les circumstàncies convulses i plenes de dificultats del segle XIX, el pare Tous va tenir el coratge de fundar una institució religiosa dedicada a servir a la infància i a la joventut, sobretot a la joventut femenina. Demanem-li que ens inspiri el servei que avui estem cridats a fer als joves.

     El cardenal Bertone demà dilluns pujarà a Montserrat, on ja hi anava acompanyant grups de joves quan era arquebisbe de Gènova, un exemple d’esforç per portar l’Evangeli als joves. A Montserrat presidirà la Vetlla de Santa Maria, fet que donarà un especial relleu a aquest acte tan estimat pels joves cristians de la nostra terra. En aquesta Vetlla de Santa Maria tindré una intenció molt concreta: encomanaré a la Mare de Déu de Montserrat l’evangelització dels nostres joves i d’una manera a especial pregaré pels fruits del proper Aplec de l’Esperit que celebrarem a Terrassa el 22 de maig, vigília de Pentecosta.

     + Josep Àngel Saiz Meneses

     Bisbe de Terrassa 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa