DEL CRIST EVANGELITZADOR A L'ESGLÉSIA EVANGELITZADORA

Celebrem avui el Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe, el popular Domund, amb el lema: "És l'hora del teu compromís missioner". Aquest lema és incisiu i clar: ens diu que els cristians hem de ser missioners; ens diu que no podem tancar la llum de l'Evangeli de Jesucrist entre els murs del propi grup, de la pròpia confessió, de la pròpia comunitat. Ens diu que aquesta fe que ens ha estat donada estem cridats a compartir-la amb tots els qui encara no la coneixen.

És l'hora de la missió. El baptisme ha sembrat en nosaltres una vida nova que ens porta a la santedat i a la missió. I ens porta a congregar-nos en Església, en una Església que és essencialment missionera. Tot cristià està cridat a la santedat i a la missió. Crist no solament ens estima fins a donar la vida per salvar-nos; no solament ens salva, donant la vida a la creu per cadascun de nosaltres. Crist ens invita també a ser col•laboradors de la seva missió, col•laboradors de la seva obra de salvació, i ens entronca en la Història de la salvació, que és la història de l'amor de Déu a tota la humanitat i a cada home i a cada dona en particular.

Diu el Senyor als Apòstols i en ells a tots els seus deixebles: "No m'heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us he escollit a vosaltres i us he confiat la missió d'anar pertot arreu i donar fruit, i un fruit que duri per sempre" (Jn 15,16). Pròpiament parlant, només hi ha una missió: la de Crist. Ell és el primer missioner, l'apòstol del Pare. Ara bé, Ell, després que amb la seva mort i resurrecció va completar els misteris de la nostra salvació, abans de la seva Ascensió al cel, va fundar la seva Església i va enviar els seus Apòstols al món sencer: "Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres" (Jn 20,21). L'Església és missionera perquè té la missió de Crist, confirmada amb l'efusió de l'Esperit per Pentecosta. Per això podem afirmar que l'Església és missionera per naturalesa, perquè s'origina en la missió del Fill i en la missió de l'Esperit Sant, segons el propòsit de Déu Pare (cf. AG 2).

Per això l'Església està cridada a contemplar, sempre de forma renovada, el rostre del Crist evangelitzador i fer-se a si mateixa evangelitzadora. Perquè els qui acullen la bona notícia de l'Evangeli constitueixen una comunitat que a més de ser evangelitzada és alhora evangelitzadora. Els qui hem rebut la bona nova i estem congregats en la comunitat de la fe i de la salvació, estem cridats a comunicar-les i difondre-les. Evangelitzar constitueix, per això, la crida i la vocació pròpia de l'Església, la seva identitat més profunda. L'Església existeix per evangelitzar, és a dir, per portar les persones a Crist, i alimentar la seva fe, la seva esperança i el seu amor amb la formació en la fe i en el testimoniatge, amb la celebració de l'eucaristia i els altres sagraments i per completar aquesta vivència amb les obres d'amor a tothom, especialment als més pobres i oblidats.

Que Déu ens concedeixi ésser una diòcesi missionera des d'aquest mateix començament que ara vivim.

+ Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa