Dia del Seminari: “Apòstol per voler de Déu”

Dia del Seminari: “Apòstol per voler de Déu”

La campanya del Dia del Seminari d’enguany s’inspira en la figura de sant Pau, en sintonia amb l’any paulí que S.S. Benet XVI ha declarat per tota l’Església amb ocasió del bimilenari del naixement de l’apòstol dels gentils. El lema, inspirat en les seves pròpies paraules, és molt suggeridor “Apòstol per voler de Déu”.

 Sant Pau acostumava a iniciar les seves cartes presentant-se com a Apòstol de Jesucrist per voler de Déu. I en altres moments es presenta com a apòstol per gràcia de Déu (cf. 1Cor 15,9-10). A la carta als Gàlates afirmarà que ha estat cridat, escollit per gràcia de Déu (cf. Ga 1,15-16). Reconeix d’aquesta manera que és el Senyor qui té l’iniciativa, que és Déu qui el constitueix apòstol. Aquesta iniciativa, aquesta voluntat de Déu en la crida concreta, cal situar-la en el marc del pla diví de salvació, en el qual queda inserida la vocació de Pau a la missió apostòlica. Per tant, l’apostolat no és una tasca merament humana, sinó que brota de la voluntat de Déu i requereix la col·laboració de les persones. Per això la vida de l’apòstol està constantment referida al Senyor, en qui troba el seu sentit, la seva fortalesa i la gràcia per dur a terme la missió encomanada.

L’apòstol és per damunt de tot un testimoni enviat. Testimoni es qui veu, qui escolta, qui experimenta. Pau, camí de Damasc, viu una experiència d’encontre amb Crist que canvia radicalment la seva existència. Ell ha vist el Senyor (cf. 1Cor 9,1). Ell ha estat testimoni del Crist Ressuscitat, qui viu, l’estima i opera en ell. Sabent-se escollit pel Senyor, ell respon amb la seva vida, que lliura totalment a la tasca encomanada: anunciar la Bona Nova de l’Evangeli amb la seva paraula i la seva vida per tot el món conegut, des de la vivència d’una unió amb Crist de tal intensitat que l’empeny a dir: “per a mi viure és Crist” (Flp 1,21); “ja no visc jo, sinó que és Crist qui viu en mi” (Ga 2,20). Des d’aquesta unió amb Crist viurà en el coneixement amorós del Pare i en l’amor al Pare, en el coneixement amorós de cada una de les persones, i en l’entrega a totes elles fins a donar la vida.

No actua per elecció pròpia, ni en virtut d’uns poders propis, sinó com a missatger de Crist. Les seves actituds es refereixen en primer lloc a qui l’envia, al Crist; en segon lloc, al missatge que li ha estat confiat; en tercer lloc, a si mateix en tant que persona cridada com a apòstol, però assumida per Jesús en la seva Església; i per últim a aquells als qui és enviat. En tant que és un enviat, no s’anuncia a si mateix, sinó a qui l’envia. Anuncia el missatge del seu Senyor, amb fidelitat i coherència, independentment de si se’l vol escoltar o no. Per a complir la seva missió es veurà obligat a proposar, a exhortar, a motivar, i en altres ocasions a corregir, a redreçar, a subsanar, implicant-se sempre amb intensitat en el combat de la fe, combinant la mansuetud i la humilitat, amb la fermesa en les conviccions, sense caure mai en el desànim, i omplint de caritat la seva vida i la seva tasca.

Un dia, camí de Damasc, el Senyor ressuscitat irrompí poderosament en la vida del jove Saule, que des de llavors seria Pau. Aquest encontre amb Crist li canvià radicalment la vida, li canvià el cor. Passà de ser perseguidor de cristians a ser el gran apòstol dels gentils i a fundar Esglésies per tot el món llavors conegut. La gràcia de Déu omplí de fecunditat el seu treball apostòlic i la seva existència. Des d’aquell moment res ni ningú fou capaç d’allunyar-lo de l’amor de Déu, de mitigar la plenitud afectiva amb que el Senyor omplia la seva vida. Des d’aquell moment, cap dificultat, cap penalitat ni sofriment reeixiren a prendre-li la  veritable alegria de la seva total consagració al Crist. I ací i ara, dos mil anys després, el Senyor segueix cridant, i segueix creuant-se en el camí de molts joves per tal de canviar-los la vida, per tal d’omplir del tot el seu cor per mitjà d’un seguiment en totalitat de temps, de forces, i sobretot d’amor. Tant de bo que la seva resposta sigui tan valent i decidida com la de sant Pau.

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa