Edith Stein: a la recerca de la veritat

ESCUDO EPISCOPAL SAIZ

Dimecres passat, dia 9, celebràvem la festa de Santa Teresa Beneta de la Creu, Edith Stein abans de la professió religiosa. La seva vida és una recerca de la veritat, una peregrinació de la veritat. Va néixer el 12 d’octubre de 1891 a Breslau (Polònia). Era la petita de set germans. El seu pare va morir quan ella era encara una nena. La seva mare era una jueva de conviccions arrelades i de profunda pietat. Edith, en canvi es va allunyar de la fe jueva en els seus anys d’estudiant. Era una nena alegre i espavilada i va ser sempre una alumna excel·lent tan a l’escola com a la universitat. Dels seus anys d’estudi se’n poden ressaltar dues característiques. La primera és la recerca apassionada de la veritat. Des de molt aviat va començar a preguntar-se pel sentit més profund de l’existència humana. Aquesta pregunta fou l’arrel i el fonament dels seus estudis filosòfics. Fou deixebla d’Edmund Husserl. Les classes de Max Scheler foren un recolzament molt important en el seu llarg camí de conversió, però la influència decisiva la varen exercir els testimonis de fe d’amics cristians i els escrits de Santa Teresa de Jesús. L’estiu de 1921 es converteix al catolicisme i el dia 1 de gener de 1922 rep el baptisme. Una segona característica és l’interès pels esdeveniments polítics del seu temps i la seva consciència de responsabilitat social, així com el seu compromís en la lluita per la igualtat dels drets de la dona. Dels seus anys de docència se’n poden subratllar uns altres dos aspectes: En primer lloc la fermesa de la seva fe i la seva vivència profunda, que s’encomanava al voltant. En segon lloc la seva noblesa i la confiança envers les persones que la vida li posava al seu davant. La seva filosofia és una combinació original de fenomenologia i pensament escolàstic, fonamentalment de Husserl i de sant Tomàs d’Aquino. Un altre ingredient important del seu pensament filosòfic és la mística, sobretot la de sant Joan de la Creu i santa Teresa de Jesús.

Edith Stein va entrar el 14 d’octubre de 1933 en el convent de les Carmelites Descalces de Colònia i en la presa d’hàbit va rebre el nom de Teresa beneta de la Creu. El 21 d’abril de 1938 va fer els seus vots perpetus i el mateix any va haver d’emigrar al Carmel d’Echt, a Holanda, a causa de les intrigues del règim nacionalsocialista de Hitler contra els jueus. Després de l’ocupació dels Països baixos pels alemanys començà també a Holanda la persecució dels jueus i el primer diumenge d’agost la Gestapo va prendre com a presoneres Edith Stein i la seva germana Rosa, que també s’havia convertit al catolicisme. Ambdues foren deportades a Auschwitz on varen morir assassinades a les cambres de gas el 9 d’agost de 1942.

Quan ella mateixa analitza el seu itinerari de recerca de la veritat arriba a la conclusió que Déu és la veritat i que el qui cerca la veritat profunda de la realitat i de la vida, i no una mera acumulació de dades, en el fons està cercant Déu, en sigui o no conscient, perquè Déu és la Veritat. La descoberta de Santa Teresa de Jesús suposarà l’impuls definitiu en el seu llarg pelegrinatge de recerca. La seva vida va girar sempre al voltant de la veritat, una veritat que segons ella ho abastava tot: el món, el jo, l’ésser. I cercar-la era enriquir-se ella mateixa amb la veritat, bo i coneixent la pròpia mesura. Aquesta santa filòsofa descobreix que tan aviat com l’home i la dona s’afanyin per descobrir en plenitud el sentit d’allò que s’amaga en el seu interior, allò que els fa no sols persones humanes, sinó també felices, això serà el que els permetrà abastar la plenitud de la seva essència: ser imatge i semblança del seu creador que és Déu.

+ Josep Àngel Saiz Meneses Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa