El Concili d’Ègara. 1400 anys

El proper dia 27 tindrà lloc una reunió dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense a les esglésies de Sant Pere de Terrassa, a la Seu d’Ègara. Amb ocasió del 1400è aniversari del Concili d’Ègara vaig proposar als germans en l’episcopat que la reunió periòdica del mes de gener fos enguany a la seu egarenca. Ells van acceptar amablement per donar relleu a les celebracions d’aquest aniversari i com a expressió de la comunió i col·legialitat de les nostres esglésies diocesanes.

Quina és la data de creació de la diòcesi d’Ègara? Segons les fonts de que disposem fou erigida amb tota probabilitat entre l’any 450 i el 460. El nom de la diòcesi i del seu bisbe consten per primera vegada en les actes del Concili de Tarragona de l’any 516. Amb les dades que ens aporta l’intercanvi epistolar entre el metropolita Ascani i el papa Hilari, podem afirmar que la creació de la diòcesi d’Ègara tot desmembrant una part del territori de la diòcesi de Barcelona i el nomenament d’Ireneu com a primer bisbe de la nova seu episcopal són fets que es van produir abans de l’any 465. D’altra banda, l’únic municipi proper a Barcelona que constarà com a nova seu episcopal serà Ègara, segons apareix en les actes del Concili celebrat a Tarragona l’any 516.

Així doncs, el primer bisbe d’Ègara va ser Ireneu, promogut a l’episcopat per Nundinari de Barcelona. Després d’Ireneu, podem establir l’episcopologi a partir de les dades que ens aporten els concilis visigòtics. Al llarg d’aquest període es van celebrar trenta-dos concilis. Les actes conciliars i les subscripcions dels bisbes participants ofereixen dades per confeccionar els episcopologis de les diòcesis de l’època visigoda. D’aquesta font traiem les dades per confeccionar la nòmina dels bisbes d’Ègara. Després del bisbe Ireneu no tenim notícies del bisbat d’Ègara ni dels seus bisbes fins a Nebridi,  que segurament és el més conegut i notable dels bisbes egarencs. Procedia d’una família que, segons explica sant Isidor de Sevilla, donà a l’Església quatre bisbes: Justinià de València, Just d’Urgell, Elpidi d’Osca i el nostre Nebridi, i afirma també que tots quatre foren escriptors notables.

Una data especialment rellevant va ser el dia 13 de gener de l’any 615, en que tingué lloc el Concili d’Ègara, del qual commemorem els 1400 anys. Van participar-hi dotze bisbes i els representants d’altres dos. En les actes conciliars apareixen els noms, però no consten les seus episcopals. No podem afirmar amb certesa qui ocupava la seu episcopal egarenca, probablement el bisbe Eugeni. El text conciliar fa referència a disposicions diverses sobre la vida i els costums dels eclesiàstics.

La diòcesi de Terrassa, creada el 15 de juny de 2004 és hereva de la seu egarenca, i nosaltres som hereus d’aquells germans nostres que fa setze segles celebraven la seva fe cristiana, predicaven l’evangeli i compartien els seus béns. Aquestes celebracions ens ajudaran a mantenir la memòria de les nostres arrels, a refermar els nostres fonaments, a tenir ben  presents els nostres orígens. Us convido a participar en els actes que al llarg d’aquest any es faran amb aquest motiu. Avui més que mai ens convé revifar els valors que han fet gran la nostra història, que ens ajuden a viure el present i ens obren a un futur d’esperança.

+ Josep Àngel Saiz Meneses                                                                                               

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa