El perdó de Déu i la Pasqua

Aquest segon diumenge de Pasqua, en el calendari cristià, també és anomenat“ de la Divina Misericòrdia”. La nostra memòria, aquest dia, es dirigeix vers la figura del beat Joan Pau II, que fou un gran apòstol de la misericòrdia de Déu. Va dedicar a aquesta qüestió una de les seves encícliques –la segona, publicada l’any 1980- titulada precisament “Ric en misericòrdia” situant en el seu centre un comentari preciós de la “paràbola del fill pròdig”; el protagonista, en realitat, no és el fill sinó el pare. És a dir, Déu Pare. I el papa Joan Pau II va morir la tarda del dissabte 2 d’abril, vigília del segon diumenge de Pasqua i de la Divina Misericòrdia.

En aquesta encíclica hi trobem un anàlisi excepcional del significat de la misericòrdia de Déu i de la seva manifestació en el misteri pasqual de Jesucrist que estem celebrant durant el temps pasqual. “En la seva resurrecció -escrivia el Papa-      Jesucrist ens ha revelat el do de l’amor misericordiós, precisament perquè ha acceptat la creu com a camí cap a la resurrecció. Per això –quan recordem la creu de Crist, la seva passió i la seva mort- la nostra fe i la nostra esperança se centren en el Ressuscitat... Aquest és el Fill de Déu que en la seva resurrecció ha experimentat d’una manera més radical en si mateix la misericòrdia, és a dir, l’amor del Pare que és més fort que la mort” (Dives in misericordia, 8).

Les aparicions de Jesús ressuscitat als deixebles, que aquests diumenges  es troben al bell mig de la litúrgia, porten sempre una referència al perdó per la força de l’Esperit Sant. El perdó i el do de l’Esperit van units com un mateix do, i amb raó poden ser anomenats “do pasqual”, perquè són fruit de la Pasqua de Jesucrist.

La missió  de l’Església, conduïda per l’Esperit Sant, està al servei d’aquest perdó. I per això –passant a una aplicació social- el Papa escrivia a l’encíclica que he citat: El món dels homes pot fer-se cada vegada més humà només si en totes les relacions recíproques que configuren el seu rostre moral introduïm el moment del perdó, que és tan essencial en l’Evangeli” (Dives in misericordia, 14)

El perdó te una importància molt gran en les relacions humanes, i a tots els nivells. El perdó afavoreix també la realització de la justícia. Per això, Sant Tomàs d’Aquino ensenya que Déu és la suprema justícia i, al mateix temps, la suprema misericòrdia.

Aquesta Pasqua de 2013 tenim a l’Església un nou Romà Pontífex, el Papa Francesc. És un signe més que Crist ens acompanya sempre amb la seva bondat, que Crist acompanya sempre l’Església en l seva marxa a través de la història. A vegades ens manca sensibilitat per a detectar aquesta presència. El temps pasqual ens convida a creure-hi amb més vigor. Aquest diumenge estem cridats a viure el goig perquè l’Església és una realitat viva. Som cridats a resar, amb una gran esperança l’oració de la missa que diu així: “Oh Déu, sempre misericordiós, que, amb el retorn anual de la festa de Pasqua, reanimeu la fe del vostre poble, augmenteu els dons de la vostra gràcia, a fi que tots comprenguem millor quin baptisme ens ha purificat, quin Esperit ens ha regenerat i quina sang ens ha redimit”.

 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa