El treball en equip

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa