Els laics i la missió de l’Església

Aquest diumenge celebrem la solemnitat de la Pentecosta, que assenyala l’inici de la vida de l’Església. L’anomenada “Pasqua Granada” posa a la nostra consideració –i sobretot a la nostra pregària- el misteri de l’Església, sagrament de Crist per a la salvació del món. En arribar la festa de la Pentecosta tots hem de renovar la nostra fe

en que l’Esperit Sant és l’ànima de l’Església i el qui la dirigeix i fa fecunda l’acció dels qui la serveixen. L’Esperit sant porta a la seva plenitud l’obra de Crist per a la salvació del món.

 

Coincidint amb la Pasqua de Pentecosta es celebra també el Dia de l’Acció Catòlica i de l’Apostolat Seglar. És la jornada per a ser conscients de la dignitat i la missió dels fidels laics en l’Església i en el món. El Concili Vaticà II –aviat celebrarem el  cinquantè aniversari del seu inici- te una doctrina molt abundant sobre els laics, sobre la seva dignitat en el poble de Déu i sobre el seu apostolat, de manera espacial en els números 32 i 33 de la Constitució sobre lEsglésia, que és el document central  i com l’eix de tot el Vaticà II.

 

Als pastors del poble de Déu, el Vaticà II ens invita a reconèixer els serveis i els carismes dels laics tant en la seva missió en l’Església  com en la seva missió en el món. Com sabeu estic realitzant la VisitaPastoral. Aquesta m’ha confirmat una vegada més la gran missió que els laics tenen en l’Església i com la seva presència activa és un element decisiu per a la vitalitat apostòlica i missionera de les parròquies i de les comunitats i obres de l’Església.

 

L’Església –és ben sabut-  viu actualment una consciència especial de la seva missió d’evangelitzar, és a dir, de proposar als homes i dones d’avui un encontre personal amb Jesucrist i amb el seu Evangeli. Benet XVI ens està donant un gran exemple d’aquesta missió evangelitzadora en posar la qüestió de Déu i de la fe al centre del seu ministeri com a successor de Pere. L’Any de la fe que ell ha promulgat per a tota l’Església, des d’octubre de 2012 fins a novembre de 2013 també s’inscriu en la prioritat evangelitzadora del seu pontificat. I la propera assemblea ordinària del Sínode dels Bisbes sobre el tema “la nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana “serà un motiu d’examen de consciència en aquest punt crucial per a tota l’Església.

 

La nostra diòcesi s’esforça – i s’esforçarà- en sintonitzar amb aquesta consciència de tota l’Església i amb les orientacions que puguin arribar-nos des del Sínode dels Bisbes. Vull comunicar-vos una decisió que va clarament en aquesta línia. Em refereixo al nostre esforç col·lectiu d’establir contacte amb la missió dels laics a les nostres comunitats i dinamitzar-la. De fet existeix una gran riquesa i varietat de realitats laïcals. Necessitem conèixer-nos millor i coordinar-nos més. No per a coartar la llibertat i la creativitat de ningú, sinó per a ajudar-nos els uns als altres a ser més fidels i eficaços en la realització del servei de l’Església al nostre poble.

 

En aquesta línia, varem tenir el dia 4 de març un una primera presa de contacte amb l’àmbit de l’apostolat seglar a l’església de Sant Pere de Terrassa. Fou el primer  pas d’una feina en la que hem de seguir avançant. Avui tindrà lloc el primer encontre d’Apostolat Seglar de la nostra diòcesi, amb una conferència que pronunciarà D. Antonio Cartagena,  Secretari de la Comissió Episcopal d’Apostolat seglar de la Conferència Episcopal Espanyola i amb la Missa Solemne a les vuit del vespre a la Catedral.

 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa