Els sacerdots, testimonis de l'amor de Déu

Els sacerdots, testimonis de l'amor de Déu Benvolguts diocesans, Entorn de la festa de sant Josep, cada any se celebra el Dia del Seminari. Aquest any el celebrem amb el lema «Sacerdots, testimonis de l'amor de Déu». S'ha escollit aquest lema en sintonia amb l'encíclica de Benet XVI Déu és amor.


Realment, l'amor està en el centre de la fe cristiana i també en el centre del magisteri del Sant Pare. Per als cristians el primat de l'amor no és només un principi abstracte o un imperatiu ètic, sinó que és quelcom més: és una persona, Jesucrist. Ho diu el Sant Pare a l'inici de la seva encíclica: «No es comença a ser cristià per una decisió ètica o una gran idea, sinó per la trobada amb un esdeveniment, amb una Persona, que dóna un nou horitzó a la vida i, amb això, una orientació decisiva ». I, donat que Déu ens ha estimat primer, remarca el Sant Pare que «ara l'amor ja no és només un manament, sinó la resposta al do de l'amor, amb el qual Déu ve a trobarnos ». Totes les vocacions cristianes són una resposta a Crist i al do del seu amor, ja que Ell es lliurà a la mort per tots nosaltres. «Ell ens ha estimat primer i continua estimantnos primer; per això, nosaltres podem correspondre també amb l'amor. Déu no ens imposa un sentiment que no puguem suscitar en nosaltres mateixos. Ell ens estima i ens fa veure i experimentar el seu amor, i d'aquest abans de Déu pot néixer també en nosaltres l'amor com a resposta.» Totes les vocacions cristianes són, doncs, una resposta en l'amor a la persona de Jesucrist.


Per això, en aquesta exhortació pastoral davant la celebració del Dia del Seminari desitjo posar en relleu que el sacerdoci ministerial és una forma molt elevada de la vivència d'aquest amor. Aquest és el sentit del lema escollit enguany: «Sacerdots, testimonis de l'amor de Déu». Tinc l'esperança que hi hagi joves que vulguin escoltar aquesta crida que els dirigeixo en nom de l'Església amb les mateixes paraules del Sant Pare Benet XVI. Per l'encàrrec que tinc dels meus germans bisbes, dins de la Conferència Episcopal, de tenir cura de manera especial de la Pastoral de la Joventut, segueixo amb especial interès els missatges que el Papa adreça als joves. Doncs bé, per preparar la XXII Jornada Mundial de la Joventut, que enguany celebrarem a les diòcesis el proper Diumenge de Rams, Benet XVI els ha dirigit un missatge en el qual els invita a ser testimonis de l'amor de Crist en el món d'avui. I els indica tres àmbits en què els joves estan cridats especialment a manifestar l'amor de Déu. El primer àmbit és l'Església; el segon és la preparació del futur que espera als joves; el tercer àmbit és el compromís de la vida quotidiana en els seus diversos aspectes. Em sembla que aquests tres àmbits constitueixen l'entramat de la vida del sacerdot. El sacerdot és una persona cridada a gastar la seva vida en el servei a l'Església en una comunitat concreta; el sacerdot és aquella persona que configura el seu futur en un especial seguiment de Jesucrist, fent de la seva vida un do per als germans i germanes, que són tots els homes i dones; el sacerdot és aquella persona que ofereix la seva vida —fins i tot la seva vida privada o personal, i en tots els seus aspectes— com un do a Crist i als germans. Crec que el sacerdoci ministerial —viscut d'aquesta manera— pot donar un sentit ple a la vida dels joves d'avui i pot fer realment feliços aquells que escullin aquest camí. Per això, us exhorto una vegada més a respondre amb decisió a la crida del Senyor i a ser conscients que Ell mai no es deixa guanyar en generositat. A tots els diocesans, en aquest Dia del Seminari, us demano la vostra pregària per les vocacions —en les quals ens juguem el futur de la nostra Església local— i els vostres donatius per subvenir a les necessitats materials del nostre jove Seminari de Valldoreix.


Us dono les gràcies per la vostra col·laboració amb el Seminari i us beneeixo amb tot afecte en el Senyor.


† Josep Àngel Saiz Meneses


Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa