Els vint anys del Catecisme de l’Església Catòlica

El passat 11 d’octubre ha estat [sigut?] un dia memorable per a l’Església contemporània. Aquest dia ha començat l’Any de la Fe, s’han commemorat els cinquanta anys de l’inici del Concili Vaticà II (11 d’octubre de 1962) i els vint anys de la publicació del Catecisme de l’Església catòlica. A més -des del 7 d’octubre-  ha començat els seus treballs el Sínode dels Bisbes sobre el tema de La Nova Evangelització per a la transmissió de la fe cristiana. I aquest dia també es celebra la memòria litúrgica del beat Joan XXIII, el papa que va tenir la valentia de convocar i d’obrir el Vaticà II.

En la carta apostòlica Porta fidei (n. 4) Benet XVI diu que Joan Pau II va publicar aquest catecisme d’adults “amb la intenció d’il·lustrar a tots els fidels la força i la bellesa de la fe”. Així mateix recorda que aquest Catecisme  que és “un fruit autèntic del Vaticà II”, fou volgut pel Sínode extraordinari dels Bisbes de 1985 com un instrument al servei de la catequesi i que es va  realitzar amb la col·laboració de tot l’episcopat de l’Església.

Els símbols de la fe –que són com un catecisme abreujat- i l’elaboració dels catecismes han constituït sempre un gran servei a la fe. La relació entre l’Any de la Fe i el catecisme  del Concili Vaticà II era lògica i gairebé diríem que era obligada.

El Vaticà II fou un Concili sense anatemes, sense condemnes d’heretgies o de determinades doctrines. A l’homilia pronunciada en la inauguració dels seus treballs, Joan XXIII no va proposar a l’assemblea conciliar la redacció d’un catecisme, però insistí en la necessitat que l’Església, en el Concili, es proposava sobretot difondre positivament la  doctrina cristiana el nostre temps  “mostrant la validesa de la seva doctrina més que no pas condemnant les doctrines enganyoses”.

Entre d’altres, tenim el precedent de l’anomenat  “Catecisme Romà” o Catecisme del Concili  de Trento, resum de la doctrina cristiana i de la teologia tradicional per a ús dels sacerdots,  especialment dels rectors, que fou redactat a petició del Concili de Trento per una comissió presidida per sant Carles Borromeu i publicat l’any 1566, amb l’aprovació de Sant pius V. Més recentment, Pau VI, a l’acabament de l’Any de la Fe de 1967, publicà l’anomenat “Credo del poble de Déu” (30/06/1968. En trenta punts breus, Pau VI, prenen com a punt de partida el Credo de Nicea, afegia algunes formulacions noves d’acord amb les necessitats del nostre temps.

Podem dir que el Catecisme de l’Església Catòlica és el veritable Catecisme  del Concili Vaticà II. Així ho va proposar Joan Pau II i així ho han jutjat prestigiosos teòlegs i experts en catequesi, que han subratllat el valor d’aquesta nova formulació de la doctrina cristiana, enriquida amb les aportacions del darrer concili ecumènic.

Per això, l’Any de la Fe ha de ser també una ocasió per a valorar novament la formació cristiana dels adults i per a reconèixer el valor d’aquest nou instrument nascut del Vaticà II i que mostra clarament que l’Església de Jesucrist ha de ser sempre una Església confessant, que rep, confessa i anuncia la fe rebuda del seu Senyor i Mestre.

 

+Josep Àngel Saiz Meneses

  Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa