JORNADA DE FORMACIÓ

El dilluns dia 28 de març va tenir lloc una jornada de formació diocesana per al clergat  en el Casal Borja, a Sant Cugat del Vallès. En aquesta ocasió el tema de reflexió ha estat l’exhortació  apostòlica “Verbum Domini” sobre la Paraula de Déu en la vida i en la missió de l’Església.

Les conferències han estat a càrrec de Mons. Xavier Salinas, bisbe de Tortosa i president de la subcomissió de Catequesi a la Conferència Episcopal Espanyola.

Després de la presentació  de Mons. Saiz Meneses, Mons. Salinas feu una exposició distribuïda en dues conferències sobre el document pontifici.

Va presentar en primer lloc el sentit i la finalitat del document. Seguidament remarcà  diversos elements del mateix. Pel que fa a la primera part, la Paraula de Déu subratllà la necessitat de la formació i les claus d’interpretació dels textos. En la segona part del text, la Paraula de Déu i l’Església, va reflexionar obre la preparació  de les homilies, la dimensió bíblica de tota la pastoral i la importància de la lectio divina. En la darrera part de les seves intervencions, sobre la Paraula de Déu i la missió de l’Església, n’assenyalà els temes actuals que preocupen a l’Església i el món i als quals la Paraula de Déu hi dóna resposta.

Després de la segona conferència tingué lloc el col·loqui amb els assistents sobre diversos aspectes de les conferències, especialment pel que fa al tema de la interpretació dels textos.

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa