L’Església s’acosta a les persones allunyades

 

En els comentaris anteriors m’he referit a les tres línies pastorals assenyalades en el darrer Sínode dels Bisbes sobre l’evangelització en l’actualitat. Dedico ara la reflexió aquestes a la tercera de les línies que el Sant Pare va formular amb aquestes paraules: “un tercer aspecte te a veure amb les persones batejades però que no viuen les exigències del baptisme. Durant els treballs sinodals s’ha posat de manifest que d’aquestes persones se’n troben a tots els continents, especialment en els països més secularitzats.

Aquestes darreres paraules ja ens indiquen que la tercera línia pastoral fa referència de manera especial a la nostra situació religiosa. Entre nosaltres hi ha molts batejats que, per diverses raons o per deixadesa–aclaparats per molts problemes en la seva vida diària,- viuen allunyats de les pràctiques religioses.

“L’Església –va dir el Papa- els dedica una atenció particular perquè trobin novament Jesucrist, tornin a descobrir el goig de la fe i retornin a les pràctiques religioses en la comunitat dels fidels”. Els tres passos que indica Benet XVI em semblen molt il·lustratius .

El primer objectiu és propiciar que aquestes persones es trobin novament amb Crist. Sempre, però de manera especial en aquets Any de la Fe, el Papa ens convida a centrar-nos en la figura del Senyor, a fixar la mirada en Ell, perquè només en Ell poden saciar-se els anhels del cor humà.

El segon objectiu indicat pel Papa és que aquestes persones allunyades del pràctica religiosa i de la comunitat cristiana “tornin a descobrir el goig de la fe”. Perquè la fe cristiana no és una paraula de condemna sinó una paraula d’esperança. La fe cristiana és una afirmació de vida perquè el seu centre és la pasqua de nostre Senyor: la seva mort pels nostres pecats, la seva resurrecció per a la nostra justificació.

El tercer objectiu és que aquestes persones “tornin a les pràctiques religioses a la comunitat dels fidels”. Aquí la indicació es refereix de manera especial a la recepció dels sagraments, a la pregària comunitària i d’una manera especial, a la celebració de l’Eucaristia dominical.

¿Com seran els fruits de l’Any de la Fe? És impossible de mesurar-los perquè la fe es viu en la consciència de cada persona. Però hi ha alguns indicadors de la vitalitat religiosa d’una societat. I un d’aquests és sens dubte l’assistència a la missa dominical. Déu vulgui que l’Any de la Fe ens permeti de millorar en aquest punt.

Pel que fa a la nostra diòcesi de Terrassa faig meves les paraules del Papa en l’homilia de la missa de clausura del Sínodes proppassat: “A més dels mètodes pastorals tradicionals, sempre vàlids, l’Església intenta també utilitzar mètodes nous, emprant així mateix nous llenguatges, apropiats a les diferents cultures del món, proposant la veritat de Crist en una actitud de diàleg i d’amistat que te com a fonament Déu que és amor”. Desitjo profundament -i ho demano a l’Esperit Sant- que sorgeixin a la nostra diòcesi jove iniciatives d’aproximació de les comunitats cristianes a les persones allunyades de l’Església, i sempre  -com ho indica el papa- en una actitud de diàleg i d’amistat.

 

+Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa