L’Evangeli a les xarxes socials

Aquests mesos estem recordant d’una manera especial el Concili Vaticà II amb motiu de la commemoració dels 50 anys del seu inici –l’any 1962- amb un discurs memorable del Beat Joan XXIII en el qual es distanciava dels que va qualificar  com a “profetes de calamitats”.  El Concili es va caracteritzar per una mirada cordial i solidària al món modern, amb els seus valors i les seves limitacions.

Un dels decrets d’aquest Concili va ser el dels mitjans de comunicació social, titulat amb les paraules llatines que encapçalen el document: Inter mirifica. Transcric el primer paràgraf: “Entre els meravellosos invents de la tècnica que, particularment avui, l’enginy de l’home, amb l’ajuda de Déu, ha tret a partir de les coses creades , la mare Església acull i segueix amb especial sol·licitud aquells que més directament afecten l’esperit humà i han obert nous i fàcils camins per a comunicar, amb la màxima facilitat, notícies, idees i ensenyaments de tota mena”.

Aquest paràgraf, escrit fa 50 anys, és d’una gran actualitat, perquè als invents de la tècnica s’hi han afegit les enormes possibilitats d’informació i comunicació ofertes per les noves tecnologies. El Concili Vaticà II elaborà un decret sobre la comunicació i va fer-ho amb una mirada positiva, encara que era ben conscient que, com totes les realitats d’aquest món, es poden fer servir per al bé i també per al mal;  poden alliberar l’home, però també esclavitzar-lo. La mirada cristiana ha de ser realista i, a la vegada, positiva i esperançada.

Tot això m’ha fet pensar en la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, que l’Església Catòlica, des del Concili Vaticà II, celebra en aquesta festivitat de l’Ascensió del Senyor. I ho he pensat d’una manera especial en llegir el missatge que, tal com és costum, va publicar el Papa, ara emèrit, Benet XVI, el 24 del passat mes de gener, dia de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes i de tots els qui treballen en el món de la comunicació.

El lema d’aquesta jornada és “Les xarxes socials: portals de veritat i nous espais per a l’evangelització”. Les xarxes socials són, efectivament, el tema sobre el que el Papa reflexiona. La seva mirada és molt positiva i esperançada quan diu: “Les xarxes socials  alimenten aspiracions molt arrelades en el cor de l’home”. Una mirada positiva també quan sosté que “l’ambient digital no és un món paral·lel o tan sols virtual, sinó que forma part de la realitat quotidiana de moltes persones, especialment dels més joves. Les xarxes socials són fruit de l’interacció humana, però també donen unes formes noves a les dinàmiques de la comunicació que crea noves relacions. Així doncs, una comprensió atenta d’aquest ambient és la condició necessària per a una presència significativa al seu interior”.

Heus aquí, doncs, el que ens demana l’Església. El missatge de la propera jornada ja serà tasca del nou Papa Francesc. Esforcem-nos a comprendre les dinàmiques i els processos del món digital. Amb aquell esperit de comprensió   i de sintonia cordial del qual va donar exemple el Concili Vaticà II. I si alguns abusen d’aquestes tècniques o les fan servir per al mal, els cristians, juntament amb tots els homes i dones de bona voluntat, estem cridats a emprar-les per al bé. També per a parlar de Jesucrist, del seu Evangeli i de la fe, i per a pregar Déu, el nostre Pare.

 

+Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa