L’Evangeli de la solidaritat

            El proper diumenge, 17 de gener, se celebra la Jornada Mundial de les Migracions, que aquest any té com a lema “Els menors immigrats i els refugiats. És molt el que compartim”. Aquest és un tema que afecta tot el món i que té una actualitat especial entre nosaltres pel fet creixent de la immigració, un fet que no pot deixar de ser un repte per a nosaltres cristians d’una terra d’acollida d’una població immigrant de la qual en formen part persones adultes, però també infants i adolescents.

      El 27 del passat novembre, el Sant Pare publicà un missatge molt concret i determinat sobre aquesta jornada. En ell, Benet XVI invita “tots els cristians a prendre consciència del repte social i pastoral que planteja la condició dels menors d’edat immigrants i refugiats.” I diu textualment que “l’acollida i la solidaritat envers l’estranger, especialment si es tracta d’infants, ha de convertir-se en un anunci de l’Evangeli de la solidaritat.”

      M’ha semblat molt adient aquesta expressió de “l’Evangeli de la solidaritat”, perquè l’Evangeli és en substància, per a nosaltres, la persona mateixa de Jesucrist, allò que ell va fer i va dir, i resulta evident per qui s’acosta a la vida de Jesús el capteniment solidari i compassiu del Senyor amb els membres del seu país més afectats pel dolor i els sofriments de tota mena.

      Jesús manifestà un amor especial envers els infants. I el Sant Pare, en el seu missatge per a aquesta jornada, no s’oblida de recordar que “Jesús mateix, essent infant, visqué l’experiència de ser un migrant, quan va haver-se de refugiar amb els seus pares a Egipte per fugir de les amenaces d’Herodes (Mt 2,14).

     En el món dels immigrants o dels refugiats hi ha molts infants i adolescents que -diu el Papa- “han de poder assistir a l’escola  i integrar-se després en el món del treball”. La seva integració social és necessari que sigui facilitada “gràcies a unes estructures educatives i socials adequades que respectin la Convenció dels Drets de la Infància”.  Segons xifres de les Nacions Unides, la meitat dels refugiats que hi ha actualment en tot el món són joves.

     La qüestió de la formació té una especial transcendència en el cas de l’infant immigrat. Per això, a les nostres diòcesis, el lema general de la Jornada del proper diumenge s’ha concretat dient que “la formació dóna oportunitats, elimina diferències”. Això demana que tots els infants immigrants puguin beneficiar-se de l’accés a l’educació, als serveis de  la salut, a un habitatge digne.

     L’Església no pot deixar de manifestar, amb fets i paraules, una sol·licitud envers aquells qui viuen en la condició d’immigrants o de refugiats. Els pares jesuïtes -per una iniciativa exemplar del Pare Arrupe- han organitzat un valuós Servei per als Refugiats, i altres iniciatives de tota mena que fan honor a l’Evangeli de la solidaritat. La nostra diòcesi té previst dedicar una especial atenció a aquest tema durant el proper curs pastoral. Més endavant s’informarà dels nostres propòsits en aquest sentit. Ja des d’ara, però, hem d’estar disposats a donar acolliment als infants i joves immigrants, com a cristians que no podem tancar-nos davant dels qui truquen a la nostra porta. Acollir-los, formar-los bé, és una manera molt eficaç de treballar per al bé comú de la nostra societat.

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa