La litúrgia de l’antiga Ègara

 

La proximitat de la festa de Sant Pere i Sant Pau m’ofereix l’ocasió de portar a aquestes comunicacions setmanals un tema que en el seu dia va ser notícia a la nostra diòcesi: el passat 16 d’abril es va celebrar per primera vegada a Terrassa una missa en ritu hispanomossàrab. Aquesta litúrgia era l’habitual  a la península ibèrica durant l’època visigòtica, i avui encara se celebra a diferents llocs com Barcelona, València, Valladolid o Toledo.

 

Plenament aprovat pel Vaticà, el ritu mossàrab és una riquesa que el nostre bisbat ha decidit reincorporar com  un element més de la vida diocesana. Em plau remarcar la bona resposta dels fidels que han participat a les primeres celebracions: 400 fidels varen assistir a la primera missa en aquest ritu. I també desitjo agrair les facilitats i la fraternal i autoritzada col·laboració que en aquesta iniciativa hem rebut del meu estimat germà en l’episcopat i actual arquebisbe de Toledo, Mons. Braulio Rodríguez Plaza, que és el superior major d’aquest ritu.

 

Vull recordar i agrair que la vigília de la primera missa, Mons. Braulio Rodríguez va acceptar venir a Terrassa per explicar en una conferència l’origen, els trets més característics  i les diferències amb la litúrgia romana. Va deixar ben clar que recuperar el ritu hispoanomossàrab no és cap rememoració arqueològica, sinó una plena incorporació a la riquesa litúrgica de l’Església catòlica. De fet, el ritu mossàrab actualment no se celebra com en els temps medievals, sinó que ha tingut diverses reformes i actualitzacions al llarg de la història. La darrera d’aquestes i una de les més importants, va fer-se en ocasió de les disposicions del Concili Vaticà II sobre la litúrgia, com també es va fer amb el ritu romà. Em plau recordar la gran aportació que realitzà en aquesta reforma de l’antic ritu el P. Jordi Maria Pinell, monjo de Montserrat.

 

En aquest procés de recuperació i rellançament d’aquest ritu una fita important es va produir l’any 1992, amb la presentació del primer volum del Nou Missal Hispano-Mossàrab i la celebració presidida pel beat Joan Pau II al Vaticà d’una missa en aquest ritu. Es va convertir així en el primer Sant Pare del que es té notícia que ha celebrat l’eucaristia en ritu hispanomossàrab. L’últim pas en aquest redescobriment ha estat precisament  la recuperació que n’ha fet el nostre bisbat.

 

Per a aquesta primera celebració es va escollir l’església de Santa Maria, que era l’antiga catedral de la diòcesi d’Ègara i avui s’ha convertit en una de les joies del valuós conjunt d’esglésies visigòtiques de la nostra ciutat, juntament amb Sant Pere i Sant Miquel. Després de gairebé 1.500 anys, doncs, aquells antics murs han tornat a acollir un ritu que els fou familiar.

 

La recuperació d’aquesta litúrgia no vol ser un fet aïllat de la vida diocesana o una evocació nostàlgica d’un passat llunyà, sinó que hi ha la voluntat que s’incorpori amb naturalitat com un element més a la vida de la nostra diòcesi. De moment es va celebrant una eucaristia en aquest ritu almenys una vegada al mes, tot esperant que a mesura que celebrants i fidels el vagin interioritzant es pugui celebrar més sovint.

 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa  

 

 

 

 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa