La Pasqua del malalt

Amb el lema “Creure, celebrar i viure l’eucaristia”, arriba a la seva culminació l’anomenada “Campanya del malalt”, que comença l’11 de febrer, festa de la Mare de Déu de Lourdes i Jornada Mundial del Malalt, i es perllonga fins l’actual quart diumenge de Pasqua, dia en que les comunitats cristianes són invitades a valorar i revisar la seva relació amb aquells dels seus membres que passen per la prova de la malaltia, tant en les seves llars com en els centres hospitalaris o sociosanitaris.

El lema d’enguany, centrant-se en el misteri eucarístic, proposa aquestes tres exigències: acollir-lo en la fe (creure), posar-lo al centre de la litúrgia (celebrar) i convertir-lo en principi inspirador de la nostra acció (viure). Molts dels meus lectors recordaran que aquest lema recull les parts que estructuren la carta exhortació apostòlica de Benet XVI titulada “El sagrament de la caritat”, publicada l’any 2007 i en la que el Papa actual proposava a tota l’Església les conclusions del Sínode dels Bisbes sobre l’eucaristia.

La celebració de la Pasqua del malalt és una ocasió oportuna per a revisar la relació de l’eucaristia amb els malalts. El papa, en un dels apartats del document que he citat ho diu explícitament: “Tenint present la condició d’aquells que no poden anar als llocs de culte per motius de salut o d’edat, voldria cridar l’atenció de tota la comunitat eclesial sobre la necessitat pastoral d’assegurar l’assistència espiritual als malalts, tant als que estan a casa, com als qui estan hospitalitzats” (n. 58).

Al Sínode dels Bisbes sobre l’eucaristia es feu referència als malalts vàries vegades. El Papa recull el desig del Sínode en dir que “hem de procurar que aquests germans i germanes nostres puguin rebre amb freqüència la comunió sacramental. En reforçar així la relació amb Crist crucificat i ressuscitat, podran sentir la seva pròpia vida integrada plenament en la vida i la missió de l’Església mitjançant l’ofrena del propi sofriment en unió amb el sacrifici de nostre Senyor”.

Aquest text és una bella síntesi de teologia, de pastoral i d’espiritualitat. Tota la vida del batejat –ho recordem especialment en aquest temps pasqual- és una creixent unió de la vida del batejat amb la vida de Jesucrist, en especial amb el seu “pas” (pasqua) d’aquest món al Pare. L’acció de l’Església al servei dels malalts cerca sobretot que aquests integrin la seva vida a la del Senyor Jesucrist, vencedor del mal i de la mort. L’espiritualitat de la persona malalta cal que li aporti el sentit al seu sofriment: en Crist no hi ha dolor inútil, perquè Ell, tot acceptant la creu, la convertí en signe d’esperança, en trànsit vers la plenitud de vida.

Tot es resumeix, doncs, en aquest bonic lema de Pasqua del malalt d’enguany: “Creure, celebrar i viure l’eucaristia”. Dono les gràcies a tots els fills i filles de l’Església –sacerdots, diaques, religiosos i religioses, fidels laics, homes i dones- que treballen en l’atenció pastoral als malalts, en especial, en especial als qui fan el valuós servei de portar-los la comunió eucarística a les seves llars o els centres on són acollits. I amb l’eucaristia els porten també l’afecte, l’ajuda moral i espiritual i el sentit de la comunió amb tota l’Església. Que Déu beneeixi la vostra valuosa tasca. No us canseu mai de dur-la a terme, doncs sou les mans i els peus de nostre Senyor Jesucrist, que sempre fou un “profeta de la compassió” amb els que més patien i li demanaven ajuda.

 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

 

Aquesta versió catalana porta com a gravat el cartell de la Pasqua del Malalt amb el lema que es comenta en aquest escrit.

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa