La vocació, resposta a Déu i servei als homes

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa