Les jornades mundials de la Joventut, obra de Joan Pau II

     Aquest tercer diumenge de Pasqua llegim a l’Eucaristia la narració dels deixebles d’Emaús. A la llum d’aquesta pàgina evangèlica, vull referir-me a un esdeveniment que viurem aquest proper estiu: La Jornada Mundial de la Joventut (JMJ), els actes principals de la qual presidirà, si Déu vol, el Papa a Madrid del 18 al 21 del proper mes d’agost. Com ja se sap, del 12 al 15 d’agost, es celebraran les anomenades “Jornades a les diòcesis”, dies en els que nombroses diòcesis, entre elles també la nostra, reben grups de joves que fent camí vers Madrid, contacten amb la realitat d’una església local i amb les seves comunitats, la seva història i la seva cultura. I sobretot amb els joves cristians. Aquests intercanvis són una esperança vers un futur d’amistat i comprensió entre tots els pobles.

     Animo, doncs, a la Delegació de Pastoral de Joventut de la nostra diòcesi, a continuar en el treball que ja realitza des de fa mesos per a preparar una bona acollida als joves de tot el món que vindran a la nostra diòcesi, tasca en la que es manifestarà la nostra actitud hospitalària i acollidora, en col·laboració amb les altres diòcesis catalanes.

     Diumenge passat visquérem el gran esdeveniment de la beatificació de Joan Pau II. Com un eco d’aquest fet, desitjo subratllar, en aquesta primera comunicació sobre la propera JMJ que aquesta iniciativa fou obra del beat Joan Pau II i una aportació seva a l’Església i al món.

     Joan Pau II confià sempre en els joves i els atorgà un gran protagonisme en la vida de l’Església i en la seva missió evangelitzadora. Al cap dels anys ha esdevingut molt significatiu i profètic un gest espontani de l’inici del seu pontificat. Era el diumenge 22 d’octubre de 1978. En acabar la missa solemne d’inauguració dels seu ministeri com a successor de Pere, recità amb tots els presents a la plaça de Sant Pere la pregària de l’àngelus i els adreçà unes paraules. Al final, improvisà unes paraules per als joves presents, que no paraven d’aclamar-lo: “Vosaltres sou el futur del món, l’esperança de l’Església. Sou la meva esperança”.

     Els fets anirien confirmant aquestes paraules. El 1984 invità els joves de tot el món a celebrar el Jubileu Internacional de la Joventut a Roma, el diumenge de Rams, 14 d’abril. La resposta fou espectacular i sorprenent. L’any següent, 1985, fou declarat per l’Organització de les Nacions Unides com l’Any Internacional de la Joventut, ocasió d’un nou gran encontre del Papa amb els joves i de la publicació d’una Carta apostòlica als joves i les joves del món, un text extraordinari que manté tota la seva vigència. I el 20 de desembre d’aquell mateix any, anunciava la creació de les JMJ. Com se sap, el Sant Pare Benet XVI ha donat continuïtat a aquest llegat i l’ha integrat en el seu programa pastoral amb un carisma i un  estil propis.

     La JMJ ha de ser considerada des de la perspectiva de la peregrinació  de la fe. Els joves són invitats periòdicament  a convertir-se en peregrins pels camins del món i  a construir ponts de fraternitat i d’esperança entre persones, pobles i cultures. Animo tots els meus diocesans  a treballar perquè les jornades prèvies a la nostra diòcesi i els dies centrals de la propera JMJ puguin ser per a molts joves un autèntic encontre amb Crist i amb els germans en la fe. I puguin així dir-se allò que es digueren els dos deixebles d’Emaús: “¿No és veritat que els nostres cors s’abrusaven dins nostre mentre ens parlava pel camí i ens obria el sentit de les Escriptures?” (Lc 24,32). 

     + Josep Àngel Saiz Meneses

     Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa