L'ESGLÉSIA ESTÀ AL SERVEI DEL POBLE

El nostre bisbat arriba per primera vegada a la Jornada de Germanor, que celebrem en aquest segon diumenge de novembre. L'Església catòlica celebra diverses jornades al llarg de l'any, però només avui fa una jornada destinada a subvenir les necessitats de les diòcesis. I per això avui hem de parar la mà per a les necessitats dels bisbats, i per primera vegada per al nostre jove bisbat de Terrassa.

Demanar sempre costa. A mi sempre m'ha costat de fer-ho. I he hagut de fer-ho com a sacerdot, i ara com a bisbe. Tot i que costa, hi ha col•lectes de jornades que són diguem-ne més fàcils. Ho són les de Mans Unides, la ONG catòlica que celebra la seva jornada i la seva col•lecta en el mes de febrer, o la del Domund, destinada a les missions, que celebrem durant el mes d'octubre. Demanar amb motiu de la Jornada de Germanor –o de l'Església diocesana- no és fàcil. Perquè pot semblar que demanem per mantenir l'estructura. I la defensa i justificació de les estructures no té gaire atractiu.

Tanmateix hem de ser realistes. No demanem merament per mantenir una estructura, sinó per mantenir els serveis que fa aquesta estructura a la gent. L'Església està enmig del món per servir. I si demana per a ella és per poder mantenir els seus nombrosos serveis pastorals i socials. Aquests serveis socials i pastorals estan destinats a la gent que s'acosta a l'Església, sense cap discriminació.

Un dels tríptics preparats aquest any inclou diversos testimonis d'aquest servei de l'Església al nostre poble: en la catequesi, en la joventut, en la família, en la pastoral penitenciària, en els malalts, en els seminaris… I un rector de diversos pobles del Pirineu diu: "Atendre aquestes comunitats té grans al•licients: ser proper a la gent. Poder-los parlar a cadascú pel seu nom, preocupar-te i compartir els seus problemes, acompanyar les famílies en els moments grisos i tristos de la vida… I celebrar l'Eucaristia i els altres sagraments sempre en comunió amb l'Església de la manera més senzilla i joiosa, sense oblidar que molt sovint la pobresa i altres inconvenients hi són presents. Tot això ajuda a configurar-te a Jesús, el Bon Pastor de les ovelles. El secret per arribar a viure aquesta situació: l'amor a Déu i als germans."

Em sembla que aquest testimoniatge reflecteix el que és una realitat a l'Església. Mirem de fer servir els mitjans de què disposem al servei de les persones. La constitució de dues noves diòcesis, encara que ho estem fent i ho volem continuar fent sempre amb molta austeritat i sense cap dispendi innecessari, també ens està suposant unes noves necessitats econòmiques, que no es poden treure de cap manera dels serveis eclesials bàsics que ja he esmentat.

Per això demano a tots que Déu us concedeixi ser generosos amb la nostra nova diòcesi en aquesta jornada. I us dono les gràcies per la vostra confiança i la vostra generositat.

+ Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa