L'Eucaristia, font de la solidaritat

Escric aquestes ratlles el mateix dia en què finalitza a Roma la XI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, que ha durat del 2 al 23 d'octubre i que ha tractat sobre "l'Eucaristia, font i cimal de la vida i de la missió de l'Església".

Convé recordar que el Sínode dels Bisbes és una institució permanent, creada pel Papa Pau VI com a fruit del Vaticà II i alhora en resposta als desigs dels pares conciliars de mantenir viu i operant l'esperit de comunió i de col•legialitat tan propis d'aquest concili, de la cloenda del qual commemorem el 40è aniversari el proper 8 de desembre. La paraula sínode significa fer camí junts. Per això, el Sínode és una trobada en la quals uns bisbes, reunits amb el Sant Pare, comparteixen pregària, experiències i reflexió amb la finalitat de trobar solucions i respostes pastorals als problemes del moment present.

Joan Pau II inicià l'Any de l'Eucaristia el 17 d'octubre de l'any passat, invitant la comunitat cristiana a prendre una consciència més viva del misteri eucarístic, aprofundint en la celebració, en l'adoració i en el servei als més necessitats; remarcant que l'Eucaristia és font de comunió i principi de missió. Tot això de la mà de Maria, Mare i Mestra, dona eucarística per excel•lència. Amb la cloenda d'aquesta assemblea sinodal, el Papa Benet XVI clausura també l'Any de l'Eucaristia,.

El missatge final del Sínode centra el seu nervi en les paraules de Jesús quan instituí l'Eucaristia: "Feu això, que és el meu memorial". Memorial de l'amor de Déu que envia el seu Fill per a la salvació de tots. Amor de Crist, que dóna la vida com a prova de l'amor més gran. Amor de Déu vessat en els nostres cors per l'Esperit Sant.

Voldria subratllar dos aspectes del missatge final. En primer lloc, la crida a ser testimonis del Senyor, cadascú des de l'estat de vida en què és cridat a viure la vocació baptismal. Vivint l'Eucaristia com el que és: do de Déu, trobada amb Déu que ens estima i font de vida eterna. És molt entranyable la paraula especial que adrecen els pares sinodals a tots els qui pateixen, especialment als malalts i als discapacitats, que pel seu sofriment estan units especialment a la creu de Jesucrist, recordant que malgrat el seu dolor, el seu patiment, la seva dificultat, participen d'una manera singular del sacrifici eucarístic.

En segon lloc, que no pot haver-hi testimoniatge sense unitat. "Pare, que tots siguin u com tu i jo som u, perquè el món cregui" (Jn 17). Condició sine qua non, condició indispensable per ser creïbles: la unitat. Que és el repte i compromís de Benet XVI, com ha quedat clar des de l'inici del seu pontificat. El missatge final ho ratifica amb rotunditat: "Tots som responsables d'aquesta unitat, perquè som membres de la família de Déu pel nostre baptisme, hem rebut la mateixa gràcia i dignitat fonamental i compartim l'inestimable do sacramental de la vida divina. Tots sentim el dolor de la separació que impedeix la celebració comuna de la santa Eucaristia. Volem intensificar en les comunitats la pregària per la unitat, l'intercanvi de dons entre les Esglésies i les comunitats eclesials, així com els contactes respectuosos i fraterns entre tots, per conèixer-nos millor i estimar-nos, respectant i apreciant les nostres diferències i els nostres valors comuns. Normes precises de l'Església determinen com cal conduir-se respecte de la comunió eucarística dels germans i les germanes que no estan encara en plena comunió amb nosaltres. Una sana disciplina impedeix la confusió i els gestos precipitats que poden obstaculitzar encara més la veritable comunió."

Demanem a Déu la seva gràcia i treballem perquè l'Any de l'Eucaristia continuï donant fruits d'aprofundiment en el misteri de Déu, de l'Eucaristia i de l'Església, en l'atenció als més necessitats d'arreu del món i en el camí d'unitat dels cristians.

+ Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa