Missió de Càritas en temps de crisi

     Diverses circumstàncies donen un relleu especial a la festa del Cos i la Sang de Crist –el Corpus Christi- d’enguany. La primera ha estat la celebració, del 27 al 30 del passat mes de maig, del X Congrés Eucarístic Nacional a Toledo per al qual s’escollí aquest lema: “M’acostaré a l’altar de Déu, l’alegria de la meva joventut”. Han estat escollides aquestes paraules del salm 43 per a que els joves esdevinguin també destinataris d’aquest Congrés. Són els seus objectius: aprofundir en el coneixement de l’eucaristia, revitalitzar la celebració i l’adoració eucarístiques i viure l’eucaristia com a signe de caritat.

      A la nostra diòcesi de Terrassa vivim també els ressons del desè  “Aplec de l’Esperit”, celebrat el proppassat 22 de maig, el lema de la qual ha estat “Amb vosaltres cada dia”. Realment, a l’eucaristia es fa realitat aquesta presència de Jesús entre nosaltres fins a la fi dels temps. Santa Teresa de l’Infant Jesús descobria la grandesa de la bondat i la misericòrdia en la feblesa d’un Nen a Betlem, en la humiliació d’un home executat en una creu i en la senzillesa d’un bocí de pa y d’una mica de vi. I un Déu que manifesta així la seva proximitat amb la humanitat, la santa carmelita descalça de Lisieux deia que no podia deixar d’estimar-lo.

     En el record, doncs, del nostre “Aplec de l’Esperit” i en l’horitzó de la Jornada mundial de la joventut a celebrar a Madrid l’agost del proper any, el meu desig i la meva pregària és que els joves descobreixin aquesta deu d’amor i de vida veritable que és l’eucaristia. Els joves desitgen l’amor, la pau i la unitat. Déu vulgui que els trobin en aquesta font.

     Una segona circumstància d’aquest Corpus Christi és que el celebrem dins l’Any Sacerdotal. Cal recordar, doncs, que sense sacerdots les comunitats cristianes no tindrien aquest preciós do que és l’eucaristia. En efecte, els sacerdots actuant en nom de Crist (cf. CEC 1548) perpetuen la seva presència sacramental a través dels temps, segons les paraules del Senyor: “Feu això que és el meu memorial”.

     Durant aquest Any Sacerdotal, Benet XVI ha demanat als sacerdots que siguin fidels a la vocació rebuda de Déu al servei de l’Església i dels pobres; i també ha demanat al poble creient que pregui per tal que els sacerdots siguin una prova d’amor del cor de Crist i estiguin, d’aquesta manera, al servei de la vida”. Hem de pregar i treballar per tal de suscitar vocacions sacerdotals.

     Una tercera circumstància és que la festa del Corpus Christi coincideix amb el Dia de la Caritat. És la jornada en què Càritas Diocesana informa de les seves activitats i demana la col·laboració econòmica de tot el poble cristià per poder seguir realitzant el seu servei a les persones que passen per moments d’especial penúria i necessitat. L’Església, des dels primers temps, uní l’eucaristia i la solidaritat amb els pobres, personificats en les viudes i els orfes. En aquests moments de crisi, els cristians hem de mantenir ben encès el nostre sentit de solidaritat. La sensibilitat social forma part de la mateixa essència de la nostra fe. Càritas, present tant en l’àmbit de tota la diòcesi com en el de cadascuna de les comunitats parroquials, ens ho recorda en aquesta diada. I cal que responguem a la seva crida segons les possibilitats de cadascú.

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa