Pasqua, un futur de vida plena

El diumenge de Pasqua retrobem més plenament l’alegria del diumenge de Rams. Si el diumenge de Rams és el pòrtic dels esdeveniments de la Passió de Jesús, el diumenge dPasqua és l’alegria sense ombres, perquè celebrem que Jesús és el qui viu per sempre prop del Pare, com a redemptor del llinatge humà, com a vencedor del pecat i de la mort.

 

La vida de Crist, lliurada per amor fins a la mort, no acaba en la creu. Ressuscitat pel Pare arriba, per la força de l’Esperit Sant, fins a nosaltres com a principi i fonament de la nostra pròpia resurrecció.

 

El diumenge de Pasqua toquem, en la fe, el nucli mateix del cristianisme: l’amor redemptor de Déu és més fort que la mort. A Jesús, crucificat pels homes, el Pare l’ha enaltit a la seva dreta com a Senyor i Salvador (Fets 5,31). Ell és el veritable punt d’arribada del camí de la humanitat, aquell en qui les esperances humanes atenyen la seva realització i la seva plenitud. 

 

La resurrecció de Crist obre per a tota la humanitat un futur de vida plena. Crist és el primer que ha ressuscitat  d’entre els morts (Col 1,18). Ell ha arribat ja a aquesta vida definitiva que també ens espera a nosaltres. La resurrecció de Crist és el principi de vida nova per a la humanitat. La vida del cristià consisteix en viure ja ara, en la fe, en l’esperança i en la caritat la mateixa vida del Crist gloriós, de la que n’és primícia l’Esperit Sant que el Senyor ens ha enviat.

 

A través del Baptisme naixem a la vida de Crist ressuscitat, i com a batejats hem de cercar les coses de dalt, on hi ha el Crist assegut a la dreta de Déu Pare. En la celebració de la Pasqua, mentre ens trobem com a peregrins en aquest mónhem de donar molt de relleu la renovació de les promeses del Baptisme que fem en la solemne Vetlla Pasqual o en l’Eucaristia del dia de Pasqua. Us convido, doncs, a realitzar aquest acte amb un gran sentit de resposta al do de Déu Pare en Crist per l’Esperit Sant i des de la responsabilitat que tenim: la de ser, com a batejats, testimonis de Crist ressuscitat davant el món d’avui.

 

Crist ressuscitat envià els apòstols a anunciar aquesta bona nova de la resurrecció - la seva i la nostra en el futur- a tot el món. I Crist ressuscitat ens envia també avui a nosaltres, els seus seguidors, els seus germans, a ser apòstols seus en els inicis del tercer mil·lenni. Cadascú amb les seves possibilitats, amb la seva vocació, des del seu estat de vida en l’Església, i posant en acció els carismes que el Senyor ens hagi donat a cadascú.

 

Vaig començar la Setmana Santa fent una crida especial als joves i als infants perquè s’unissin a la lloança a Jesús. En aquest dia de Pasqua els reitero també a ells la meva invitació: si viviu un veritable encontre amb Crist ressuscitat, ell us ensenyarà a estimar profundament la vida i a passar per ella essent motiu de goig i d’esperança per als vostres germans.

 

Als infant, als joves, i a tots aquells a qui arribi la meva paraula i la meva veu, us desitjo enguany una Pasqua santa, joiosa i esperançada. Permeteu-me que us feliciti amb les paraules que s’intercanvien els nostres germans, els cristians d’Orient: “Crist ha ressuscitat. Veritablement ha ressuscitat”.

 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa