Pregària a la Mare de Déu de la Salut

      El proper dimarts, 19 d’octubre, s’escau la celebració de la Mare de Déu de la Salut com a patrona de la nostra diòcesi de Terrassa. Encara està ben viu en el record de moltes persones aquella celebració eucarística que vàrem viure el dia 11 de maig de 2008, solemnitat de la Pentecosta, a la Fira de Sabadell, al celebrar plegats la proclamació de la Mare de Déu de la Salut com a patrona davant de Déu de la nostra jove diòcesi.

      En el llibre Breu història del santuari de la Mare de Déu de la Salut de Sabadell es diu que l’any 1696 es començà a celebrar l’Aplec a l’ermita de Sant Iscle i Santa Victòria el segon diumenge de maig i s’indica també que fou tan concorregut i tan reeixit que les autoritats van prendre la decisió que en endavant es fes sempre el segon diumenge del mes de maig.

      A fi de no alterar aquesta tan venerable tradició, vàrem pensar que era oportú celebrar cada any el patronatge diocesà el dia 19 d’octubre, en el que s’escau l’aniversari de la coronació canònica d’aquesta sagrada imatge. El fet es va realitzar el 19 d’octubre de 1947, amb motiu del 250è aniversari de la inauguració del culte públic a la Mare de Déu de la Salut en el seu santuari situat en el cim de la serra de Sant Iscle. Pel terme d’aquesta serra passava l’antic camí imperial de la llarga via de Roma a Gades (Càdis), com consta en el itineraris llatins. Aquests itineraris tenen consignada en aquest punt una estació romana, Arragona. En el mateix lloc, l’any 1949, Sabadell hi va testimoniar el seu record amb un monòlit que diu Cunae civitatis nostrae hic vetus Arragona fuit; és a dir, “Ací hi havia l’antiga Arragona, bressol de la nostra ciutat”.

     En aquest breu escrit voldria invitar tots els diocesans a celebrar aquest patronatge sobre tota la nostra diòcesi – tan rica en santuaris i en advocacions marianes- veient en la Mare de Déu de la Salut el bressol també de la nostra comunitat diocesana.

     Santa Maria és per a nosaltres la font de la salut i de la salvació que és Jesucrist. Com vaig dir en la proclamació del seu patronatge per a tot el bisbat, “Ella, amb les seves actituds i paraules, amb la seva pròpia vida, ha esdevingut el millor exemple del que vol dir viure la vida orientada totalment cap al Senyor i lliurada al servei dels altres. Ella és l’estel lluminós a les nostres vides, és la salut dels malalts i és la porta del cel en l’agonia. A Ella ens encomanem i encomanem la nostra diòcesi, les parròquies, les comunitats i poblacions del Vallès Oriental i Occidental”.

     Així, doncs, tenim dues dates a l’any en les que hem d’encomanar a la Mare de Déu de la Salut la nostra comunitat diocesana: el segon diumenge de maig, dia que manté la festa tan estimada i pròpia festa per a la ciutat de Sabadell, i el 19 d’octubre, aniversari de la coronació canònica de la imatge, dia de la celebració del patronatge per a tota la diòcesi. Hi ha una Pregària del patronatge que us invito a resar i que acaba demanat això: “Vós que congregàreu els deixebles en espera del do de l’Esperit Sant, ensenyeu-nos a viure en l’Església de Crist que peregrina a la diòcesi de Terrassa, perquè, en comunió de fe i caritat, anunciem la Bona Nova de l’Evangeli i siguem en el món testimonis de Crist Senyor nostre”.

     + Josep Àngel Saiz Meneses

     Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa