Què és el Sínode dels Bisbes (26/08/2018)

Escut Episcopal de Bisbe de Terrassa El Sínode dels Bisbes és una institució permanent, creada pel Papa Pau VI per a mantenir viu l’esperit de col·legialitat nascut de l’experiència del Concili vaticà II. És una assemblea en la que una representació de bisbes, reunits amb el Sant Pare, dialoguen, comparteixen experiències, intercanvien formació i informació, amb l’objectiu comú de buscar solucions pastorals que tinguin la màxima validesa i aplicació universal. L’anomenat Instrumentum Laboris o Document de treball, és el resultat d’un ampli procés de consulta. És la síntesi de l’aportació dels pastors i els fidels a través de diferents àmbits i també de veus diferents. S’han consultat els Sínodes de les Esglésies Catòliques Orientals, les Conferències Episcopals, els Dicasteris de la Cúria Romana i la Unió de Superiors Generals. Tots aquests organismes han estat convidats a contestar el Qüestionari que era part del Document Preparatori, per a expressar la seva comprensió del món de la joventut, comunicar la seva experiència d’acompanyament vocacional i compartir algunes bones pràctiques. En aquesta ocasió la consulta s’ha ampliat amb d’altres iniciatives adreçades a involucrar tot el poble de Déu, especialment els joves. La primera iniciativa va ser el Seminari internacional sobre la condició dels joves celebrat el setembre de 2017. Hi participaren prop de cinquanta experts i una vintena de joves dels cinc continents. Els temes tractats es referien als joves en la recerca de la seva identitat, a la relació amb els altres, al món de l’estudi, del treball, de la política, del voluntariat, de la tecnologia i de la religió. La segona iniciativa va ser el qüestionari online que es trobava en el web de la Santa Seu del 14 de juny al 31 de desembre de 2017. La tercera va ser la Reunió pre-sinodal, celebrada del 19 al 24 de març d’enguany, a la que hi varen assistir 300 joves presents físicament a Roma i uns 15.000 connectats online a través de la creació de pàgines de Facebook en els sis idiomes principals. El document final d’aquesta reunió expressa la veu directa dels joves. Venien d’àmbits i situacions diverses i varen col·laborar feliçment, arribant a un acord sobre el text que es va entregar al Sant Pare el passat diumenge de Rams. Per últim, s’han considerat les aportacions que un gran nombre de joves, grups i moviments dels cinc continents han enviat a la Secretaria del Sínode. D’altra banda, durant l’Assemblea general d’octubre hi haurà un espai de comunicació dirigit directament als joves. Es faran servir les xarxes socials, en particular Facebook, Instagram, i Twitter , amb els temps i els llenguatges que els són propis. Així hi haurà la possibilitat d’una interacció diària, també a través d’imatges i de vídeos. Entre els qui participaran en el Sínode hi haurà un nombre considerable de joves, també amb experiències particulars que ens faran reflexionar sobre les situacions difícils de la vida de molts d’ells. Com en tots els Sínodes, no hi faltaran els Delegats fraterns de diferents confessions cristianes ni els Invitats especials d’altres religions. D’aquesta manera, la XV Assemblea General Ordinària serà una expressió dels sentiments, desitjos i expectatives de tots els joves del món, tal com ho desitjava el Sant Pare des del començament de l’itinerari sinodal. Aquest Sínode serà una oportunitat per a la vida, una ocasió per a l’esperança, un temps de gràcia del Senyor per als joves, per a l’Església i per al món.  

+ Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa