Records de Colònia (i 5): El diàleg ecumènic i interreligiós

Acabo avui aquestes reflexions sobre el sentit doctrinal i espiritual de la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ), celebrada el passat mes d'agost. A més de posar Jesucrist en el centre dels seus ensenyaments i de prendre sempre la veritat objectiva com a punt de referència, en tercer lloc, crec que es pot destacar en el Sant Pare una actitud profunda i oberta de diàleg com una de les seves prioritats. Diàleg amb la cultura i la ciència, diàleg amb les confessions cristianes, diàleg interreligiós. La JMJ de Colònia estava especialment oberta a tota mena de joves, a creients de totes les confessions cristianes i de totes les tradicions religioses, i també a joves no creients. Benet XVI anuncià que convertirà l'ecumenisme en una prioritat del seu pontificat, després d'afirmar que la humanitat espera unes respostes cristianes comunes als grans temes ètics del món d'avui. "Els cristians - diu el Sant Pare -, començant per mi mateix, esperen nous passos d'acostament entre les confessions, i per això és urgent aprofundir i intensificar aquest diàleg sobre moltes qüestions ètiques que preocupen la gent d'avui". En la seva reunió amb els líders evangèlics, ortodoxos i d'altres confessions cristianes d'Alemanya, els va dir que no li correspon a ell dissenyar un programa per a aquest acostament, però sí proposar els principis que han de regir-lo. "La relació ecumènica, naturalment, s'ha de produir dins de la sinceritat i el realisme, amb paciència i perseverança, i dins de la fidelitat a la pròpia consciència". En el seu viatge a Colònia, va voler incloure en el programa una trobada amb representants de les comunitats musulmanes locals, juntament amb la visita a la sinagoga. Aquest és un gest fort i revelador. És el desig de continuar el diàleg entre les grans religions monoteistes que fan referència a Abraham. Tot just arribat, en el primer discurs que pronuncià, es congratulà per les trobades que tenia previst celebrar amb les dues comunitats i va posar en relleu la importància i la necessitat del diàleg amb aquestes. "Es tracta d'importants reunions per posar en marxa un diàleg i una cooperació que permetin preparar amb una major intensitat un futur just, fraternal i veritablement adaptat a l'home". A la sinagoga de Colònia, Benet XVI fa una declaració d'intencions i de futur, prenent com a punt de partença el patrimoni comú, i convoca a donar un testimoniatge conjunt en la defensa dels drets humans, de la vida i de la pau. Recorda que el Decàleg és un patrimoni i un compromís comú, una llum que cal traspassar a les generacions joves. En la seva trobada amb els musulmans remarcà els valors de la pau, la solidaritat i el respecte recíproc. Convidà a romandre units en el servei als valors morals fonamentals, i recordà que la centralitat de la persona és el camí per trobar una base comuna de bona avinença. En aquestes dues trobades, que es convocaven per primera vegada en una JMJ, es trasllueix que Benet XVI és conscient que el seu ministeri és prioritàriament una missió de reconciliació en el món, una missió de pau. També recordà que en el passat hi hagué guerres de religió, que són les més absurdes i contradictòries, i va insistir que la relació entre les diferents religions en el futur no és la guerra, no és la violència; al contrari, ha de ser el diàleg, ha de ser un intent de situar-se en el lloc de l'altre per poder entendre els elements de veritat que hi ha en les altres religions. Sense relativitzar el fet que Crist és el Camí, la Veritat i la Vida, però mostrant que l'anunci de Crist no es fa amb la violència, sinó amb la proposta i des de la força de la veritat. Això demana diàleg i comprensió, amor persuasiu, servei i generositat. Tot un programa per al present i el futur immediat. I un motiu d'esperança per al món, sobretot per als joves. + Josep Àngel Saiz Meneses Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa