Redescobrir la bellesa del Rosari (03/05/2020)

Redescobrir la bellesa del Rosari

Avui celebrem, en el quart diumenge de Pasqua, el diumenge del Bon Pastor, la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions i per les Vocacions Natives. Avançant enmig d’aquest confinament, dia a dia, setmana a setmana, ens endinsem  en el mes de maig, el mes de Maria. Precisament el papa Francesc va publicar el proppassat dissabte 25 d'abril una carta dirigida a tots els fidels amb motiu del mes de maig, tot convidant les famílies a resar el Rosari a casa durant l'actual pandèmia del coronavirus.

Entre les moltes retransmissions de celebracions i pregàries que es fan durants aquestes setmanes es troba també la retransmissió de la pregària del Rosari cada dia a les 19 h. des de la capella del nostre Bisbat a través del seu canal youtube. En la mateixa línia que el Sant Pare ens indica, hem anat recordant des del primer dia del confinament la importància de viure i expressar l'amor i la devoció a la Mare de Déu a través de la pregària del Rosari a la llar, en família. Les restriccions de la pandèmia ens han permès mantenir en alguns cassos alguns i recuperar en d’altres aquesta expressió i vivència de la pregària en família, com a església domèstica, que fins fa poc anys era més habitual, i que el ritme  actual de la vida i la irrupció de les noves tecnologies fa tant difícil.

El Papa ens anima a redescobrir la bellesa de resar el Rosari a casa durant el mes de maig tot unint-nos a ell a través d'aquesta oració, amb la seguretat que "contemplar junts el rostre de Crist amb el cor de Maria, la nostra Mare, ens unirà encara més com a família espiritual i ens ajudarà a superar aquesta prova". Es tracta d'una de les més belles devocions marianes que, amb la repetició de les oracions més importants de la nostra fe cristiana, ens fa entrar en un ambient de pietat, en el qual contemplem la relació de Crist i Maria.

Les oracions i la formulació dels misteris que es contemplen les trobem en els Evangelis. El Parenostre és l'oració més important de totes, i és el mateix Jesús qui l'ensenya als seus deixebles; l'Avemaria recull la salutació de l'àngel a Maria i la felicitació posterior d’Elisabet; el Glòria és el desenvolupament de la fórmula trinitària que Jesús pronuncia quan fa l’enviament als apòstols.

El Rosari és una pregària centrada en Crist, que ajuda a copsar millor els moments centrals de la salvació realitzada per Ell. Des de la lloança a  Maria proclamem la nostra fe en Crist i anunciem l'encarnació del Fill de Déu, del qual ella és la Mare. En els misteris de goig contemplem Crist en la seva vida oculta; en els lluminosos, el seu ministeri messiànic a través de la predicació i  els signes del Regne; en els misteris dolorosos contemplem la seva passió i mort; i en els gloriosos, la seva victòria sobre la mort i la seva exaltació. I Maria sempre està al seu costat, unida i col·laborant en la seva obra redemptora.

La pregària del Rosari és un acte de fe pel qual ens endinsem en la relació personal amb Crist, en el coneixement de la seva persona i del seu misteri de salvació. Ens ajuda en el nostre pelegrinatge de la fe, guiats per Maria, Mare i Mestra. Una peregrinació que fem en comunitat, en família, en Església. Per això el Rosari té també una dimensió profundament eclesial. Us convido, doncs, a dirigir la nostra mirada a la Mare, a demanar-li que ens ensenyi a respondre amb promptitud i humilitat a la crida del Senyor. I demanem avui, especialment, per les vocacions a la vida sacerdotal, a la vida consagrada i per les vocacions natives.

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa