SALUTACIÓ DE MONS. JOSEP ÀNGEL SAIZ. Demano la col·laboració de tots.

Benvolguts membres de la nova diòcesi de Terrassa:

Us saludo amb tot afecte i em poso a la vostra disposició en el dia en què inicio el meu ministeri en el nou bisbat de Terrassa, creat recentment per la Santa Seu.

El dia que el Sant Pare em va nomenar bisbe auxiliar de Barcelona vaig dir que acceptava amb esperit de servei, perquè com a cristià i com a sacerdot miro d'entendre la vida com una oportunitat per donar-la estimant i servint en tot.

Ara, després d'haver estat un temps bisbe auxiliar de l'Arquebisbat de Barcelona i administrador apostòlic d'aquest nou bisbat de Terrassa -i encara faré aquest servei al nou bisbat de Sant Feliu de Llobregat, fins a l'entrada del nou bisbe, Mons. Agustí Cortés-, començo amb tots vosaltres el repte de posar en marxa un nou bisbat.

Com vaig dir el dia del meu nomenament com a administrador apostòlic, no són pocs els reptes que haurem d'afrontar en aquesta primera etapa de la vida diocesana, que posaran a prova el nostre esperit de servei a Jesucrist, al seu Evangeli, a l'Església i a la nostra societat.

Espero poder treballar en estreta comunió amb el nou Arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach, amb el bisbe residencial de la nova diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí Cortés, i amb tots els altres bisbes de Catalunya, sempre oberts a l'Església universal, a les seves preocupacions i aspiracions.

Des del primer moment poso també la confiança en tots vosaltres, especialment en els meus germans preveres, en els religiosos i les religioses i en els cristians laics. A tots us demano comprensió i ajuda. Des d'avui forma part del meu ministeri pregar per tots i treballar pel bé de tots. Ajudeu-me a ser un bon pastor al servei de l'Evangeli de Jesucrist i un servidor fidel de l'Església i de tots vosaltres.

El meu lema episcopal és "Duc in altum", paraules llatines que volen dir: "Vés mar endins". És la invitació de Jesucrist a Pere abans de la pesca miraculosa, quan el Senyor també manà als seus apòstols: "Caleu les xarxes".

Plens de confiança en el Senyor, disposem-nos a calar les xarxes i a remar mar endins, encara que la mar estigui moguda i no manquin dificultats. Confiem en la paraula de Jesucrist i en la força del seu Esperit, titular de la basílica que serà a partir d'ara la catedral del nou bisbat.

Que la Mare de Déu, estrella de la nostra acció evangelitzadora, protegeixi la vida naixent del nou bisbat de Terrassa. Aquí, on fa segles hi hagué una comunitat cristiana reunida entorn del seu bisbe, el bisbe d'Egara, ara torna a néixer una nova comunitat diocesana, en la qual es fa present tota l'Església de Jesucrist amb tots els dons del Senyor ressuscitat per a la salvació i la regeneració de la nostra societat.

Així ho demanarem aquesta tarda, en la celebració eucarística que ens reunirà a la basílica del Sant Esperit. A tots us hi invito i des d'ara em poso a la vostra disposició i us beneeixo amb tot afecte en Crist,

+ Josep Àngel Saiz, bisbe electe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa