Tres aniversaris 

La  Companyia de Jesús celebra des del passat 3 de desembre de 2005 un any jubilar que commemora tres aniversaris referents a sant Ignasi de Loiola, sant  Francesc Xavier i el beat Pere Fabre, amb un lema ben significatiu: “Aneu per tot el món”.
Fa 500 anys que naixia al Castell de Javier, a Navarra, el 7 d’abril, un jove que amb el temps seria nomenat patró de la joventut i dels missioners i les missioneres. La seva vida va canviar després de la trobada amb sant Ignasi de Loiola. La contemplació de l’amor de Crist que dóna la vida a la creu per la seva salvació provoca la pregunta què ha fet ell pel Senyor. Comença així un procés que el portarà a un lliurament sense reserves en la seva resposta. El seu itinerari missioner va del Brasil fins al Japó, passant per Moçambic, l’Índia i Indonèsia, i mor extenuat quan era a punt d’entrar a la Xina. El seu esperit apostòlic i la seva determinació són per a nosaltres un exemple ben actual. Tant de bo sapiguem imitar el seu amor a Déu i als germans, la seva adaptació a les persones i a les situacions i el seu zel pastoral incontenible.
També fa 500 anys naixia, un 13 d’abril, el beat Pere Fabre. A París coincideix amb Francesc Xavier i Ignasi de Loiola i esdevé el primer prevere del grup que inicia la Companyia. Va ser un gran predicador d’exercicis, i destacà també pel seu caràcter proper i conciliador. Participà en diversos col·loquis amb els reformadors i fou cridat al Concili de Trento. D’ell podríem destacar una profunda vida espiritual i la capacitat per acompanyar les persones en el seu itinerari de fe.
Finalment, celebrem també el 450 aniversari de la mort de sant Ignasi de Loiola, que tingué lloc el 31 de juliol de 1556 a la ciutat de Roma. Ell és el fundador de la Companyia. De caràcter noble, apassionat, actiu i decidit. Tingué una forta experiència de fe que marcà la seva vida. El Monestir de Montserrat, la cova de Manresa i les ciutats de París i Roma són fites importants en el seu itinerari humà i espiritual. Especialment la ciutat de Roma i la figura del Sant Pare. A Roma, a la Basílica de Sant Pau extramurs, els primers membres feren la seva professió solemne el 22 d’abril de 1541. Una data que ha esdevingut ben significativa, ja que se celebra la festa de Santa Maria, Mare de la Companyia.
Sant Ignasi fonamenta la seva vida en Jesucrist, el Senyor. De la mà de Jesucrist aprofundirà en la relació amb el Pare i l’Esperit Sant. Des d’aquest fonament planteja i viu les mediacions que el mateix Senyor ha establert: Maria, l’Església, l’Eucaristia, la relació amb el Sant Pare. Del seu cristocentrisme brollarà la contemplació de la història humana com a lloc de revelació, de trobada i de resposta a Déu. Ell ens ensenya a viure la contemplació des del servei al germà i a viure l’acció des de la relació personal amb Déu que ens crida i ens envia.
L’Església de Navarra, en complir-se cinc-cents anys del naixement de sant Francesc Xavier, ha declarat també un any jubilar des del 3 de desembre de 2005 fins al 3 de desembre de 2006. Dins del calendari de l’Any Xavier tindrà lloc una Trobada Nacional de Joves els dies 4, 5 i 6 d’agost. Preparació, realització de la trobada i continuïtat són les tres passes d’aquest tipus d’esdeveniments juvenils perquè siguin fructífers. Compartir, renovar-se, enfortir-se, trobar resposta als interrogants profunds de la vida i de la vocació personal són alguns dels fruits que esperem i desitgem d’aquesta trobada nacional. Per part meva, aprofitant la preparació d’aquesta trobada, m’agradaria reflexionar aquestes setmanes sobre el món dels joves.  

+Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa