Tres paraules del Papa Francesc a les famílies

El papa Francesc ens sorprèn  contínuament per l’espontaneïtat i la força dels seus gestos, per la utilització d’unes imatges expressives que capten l’atenció i per un discurs directe al cor de les persones en el que comunica els continguts de la fe amb molta claredat. Un dels seus costums a les homilies consisteix en oferir un resum en tres paraules que sintetitzen els tres punt que ha tractat. La seva primera homilia als cardenals, l’endemà de la seva elecció, la va resumir en tres verbs: Caminar, construir, confessar el nom de Jesucrist.

 

El passat 29 de desembre, festa de la Sagrada Família, a l’Àngelus s’adreçà als fidels reunits a tres temples emblemàtics per a les famílies: la basílica de l’Anunciació a Natzaret, el santuari i la Santa Casa de Loreto a Itàlia, i la basílica de la Sagrada Família a Barcelona. En aqueta al·locució també va recórrer a tres paules: permís, gràcies, perdó. Ho recullo en aquest comentari esperant que puguin ser útils als amables oient i lectors.

 

“Avui la nostra mirada sobre la Sagrada Família es centra també en la senzillesa de vida que porta a Natzaret. És un exemple que fa molt de bé a les nostres famílies i les ajuda a convertir-se cada vegada més en comunitats de vida, d’amor i de reconciliació, on es viu la tendresa, l’ajuda mútua, el perdó recíproc”.

 

“Recordem –va afegir- les tres paraules clau per a viure en pau i alegria a les famílies: permís, gràcies, perdó”.

 

“Quan en una família no es prenen actituds invasores i es demana permís, quan en una família no es cau en l’egoisme i s’aprèn a dir gràcies, i quan en una família un dels seus membres s’adona que ha fet  alguna cosa mal feta i demana perdó, en aquella família hi ha pau i hi ha alegria”.

 

Bon comunicador com ho és, el Papa Francesc ho rubricà demanant que “recordem aquestes tres paraules”. I es va superar ell mateix quan va convidar tota la Plaça de Sant Pere, plena de fidels de tot el món, a repetir amb ell aquestes tres paraules italianes que són fàcils d’entendre: permeso, grazie, scusi.

 

També va recordar que el proper consistori i el proper Sínode dels Bisbes afrontaran el tema de la família: La seva preparació ja fa temps que ha començat amb una consulta àmplia a tota l’Església. “Per això avui, festa de la Sagrada Família, desitjo confiar a Jesús, Maria i Josep aquest treball sinodal, resant per les famílies de tot el món”.

 

Aquest qüestionari s’ha distribuït a la diòcesi i nombroses famílies hi ha col·laborat amb la seva resposta.  Del bon treball en aquesta etapa consultiva en dependran els fruits dels dos Sínodes en els que s’estudiarà la situació de les famílies i les ajudes que ara necessiten. Que sigui objecte de treball i també de pregària. Ja sabeu que el Sant Pare Francesc demana molt sovint que resem per ell. Ja ho demanava abans de ser Papa; ara ho necessita molt més.

 

            +Josep Àngel Saiz Meneses

 

            Bisbe de Terrassa.

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa