Un any dedicat als religiosos i religioses

            Acabem avui, amb la festa de Jesucrist, Rei de tot el món, un any litúrgic. Diumenge que ve en començarem un altre amb el temps d’Advent, un camí de preparació espiritual per a la festa de Nadal. Així s’expressa que  la vida cristiana és un camí i que tots anem acomplint les seves etapes.

            Aviat ja entrarem en l’any de gràcia de 2015. I aquestes reflexions volen fer-se també ressò que l’any vinent serà a tota l’Església catòlica l’Any de la Vida Consagrada.

            El 29 de novembre de 2013, en acabar un encontre amb 120 superiors generals d’instituts religiosos, en un clima d’intercanvi fraternal ben franc, el papa Francesc va convocar l’Any de la Vida Consagrada. Començarà el diumenge que ve, 30 de novembre i es prolongarà  fins el 2 de febrer de 2016, festa de la Presentació del Senyor al Temple (la popular festa de la Candelera), data en que es celebra cada any la jornada dedicada a la vida consagrada.

            A finals del mes de gener passat, el cardenal Joao Braz de Aviz, prefecte de la Congregació per als Instituts de Vida consagrada i les Societats de Vida Apostòlica, acompanyat de l’arquebisbe i religiós franciscà José Rodríguez Carballo, secretari d’aquest dicasteri, varen presentar respectivament els objectius i les activitats d’aquest any que va a començar.

            Vull subratllar que l’arquebisbe Rodríguez Carballo va ser el primer nomenament que va fer el Papa actual a la Cúria romana el mes d’abril de 2013. En aquell moment aquest franciscà gallec presidia la Unió de Superiors Generals dels ordes i congregacions de tota l’Església, i el Papa el va portar d’aquest càrrec a la secretaria de la Congregació de la Cúria que és responsable de l’atenció al món de la vida consagrada, masculina i femenina. Els dies 2 i 3 del passat mes de maig, aquest religiós va estar a Barcelona i es va reunir amb religiosos i religioses de les diòcesis catalanes, invitat  per la Unió de religiosos de Catalunya (URC ). Desitjo que allò que els digué en aquella circumstància inspiri de manera clara i profunda la celebració d’aquest any a la nostra diòcesi.

            Els objectius generals d’aquest any són tres. Primer, recordar amb memòria agraïda els 50 anys de la publicació del decret del Concili Vaticà II Perfectae caritatis, sobre la renovació de la vida consagrada; segon,  abraçar el futur amb esperança, sabent que la crisi de la societat i de l’Església també afecta a la vida consagrada a Déu i assumir-la “no com l’anticipació de la mort, sinó com una ocasió favorable per al creixement en profunditat”. I, tercer, viure el present amb passió, evangelitzant la vocació pròpia de cada orde o congregació i donant testimoni de la bellesa i del servei a la societat que realitzen els religiosos i religioses que estan entre nosaltres.

            La nostra diòcesi, a través de la Delegació per a la Vida Consagrada ha organitzat diversos actes amb els quals celebrarem aquest esdeveniment. El que més desitjava dir-los –a ells i a tota la diòcesi- que aquest any és una invitació a donar gràcies a Déu pel gran servei que realitzen i per tot allò que aporten –en tots els àmbits de l’acció de l’Església- a la nostra  jove diòcesi. Per això, la celebració d’aquest any no és només quelcom per als religiosos i religioses, sinó que és un compromís per a tota la comunitat diocesana.

 

            + Josep Àngel Saiz Meneses

 

            Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa