Un curs marcat per l’evangelització

           Quan es reprenen les activitats a les parròquies, comunitats, moviments i demés institucions eclesials, en aquesta comunicació desitjo invitar els diocesans a  realitzar allò que indica el nostre Pla Pastoral Diocesà, aprovat l’any passat i que té una vigència de tres anys. El Pla Pastoral porta per títol “Enviats a anunciar la Bona Nova”. Aquest anunci –amb fets i amb paraules. De la Bona Nova, aquesta evangelització, és un procés que avarca tota la realitat humana. Consisteix  a portar la Bona notícia de Jesucrist a tots els ambients i comporta la transformació de la humanitat mitjançant la transformació –i la conversió- de cada persona.

     Ara bé, quina és la Bona Nova que volem anunciar? Sens dubte és la joiosa notícia que Déu és Pare, que Déu ens estima, que ens ha enviat el seu Fill per a salvar-nos, que ens crida a viure com una família en l’Església, que per mitjà de l’acció de l’Esperit Sant ens transforma i ens vivifica, ens dóna un cor de carn per a sentir-nos proïsme de tots, en especial dels qui més pateixen aquest nostre món en el que, malgrat els avenços tecnològics, hi ha també molt de sofriment. La crisi econòmica actual ens ho confirma.

     Evangelitzar significa conduir les nostres persones i les persones dels qui vulguin escoltar el nostre testimoni al reconeixement de que Nostre Senyor Jesucrist és la culminació de la història humana, el centre de la humanitat i de cada persona i que, des de la unió amb Ell i amb els germans, estem cridats a transformar la història humana, o al menys a deixar el món més humà i més just quan ens arribi l’hora d’abandonar-lo.

     Com a membres que som de l’Església, compartim les dificultats i les esperances de la humanitat de la que en formem part. I la raó de ser de l’Església és ser instrument –sagrament, en llenguatge teològic- de Crist.  Com ens recordà Benet XVI en el seu recent viatge apostòlic a Barcelona “l’Església no té consistència per ella mateixa; està cridada a ser signe i instrument del Crist, en pura docilitat a la seva autoritat i en total servei al seu mandat”.

     No oblidem aquest projecte de treball conjunt de la nostra diòcesi, que cada rector i cada comunitat cristiana és cridada a viure d’acord amb les seves necessitats i la seva pròpia creativitat apostòlica i missionera. Recordo a tots que es tracta d’un marc ampli i fonamental, que no fa més que proposar les tres grans accions de l’Església. L’anunci de l’Evangeli enmig del nostre món; la comunió eclesial centrada sobretot en l’eucaristia i els altres sagraments i la vida comunitària, en especial en la solidaritat amb els més necessitats, fomentant la incorporació dels immigrants i l’atenció als malalts a les seves llars i als hospitals.

     Aquesta preocupació per l’evangelització cal que la vivim en sintonia amb l’Església sencera. Recordem que el mes d’octubre del proper 2012 es reunirà a Roma el Sínode de Bisbes, que en aquesta ocasió estarà dedicat precisament al tema de “la nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana”. 

     + Josep Àngel Saiz Meneses

     Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa