Un gran missioner en terres catalanes

     El proper diumenge, Benet XVI canonitzarà a Roma un grup de cristians que, en el seu temps i en diverses circumstàncies, foren uns grans testimonis del Déu que és Amor per a tots, però de manera especial pels més pobres i desfavorits d’aquest món. En aquest grup hi ha el P. Francesc Coll i Guitart, sacerdot dominic i fundador de la Congregació de Germanes Dominiques de l’Anunciata, que continuen el seu carisma i que són presents també a la nostra diòcesi de Terrassa. Per això, de forma especial el proper diumenge ens unim a elles en la pregària i en el goig per la canonització del seu fundador.

     La vivència de la fe cristiana constitueix un bé per a la persona, però també és un bé per a la societat. Això s’acompleix d’una manera molt especial en el pare Francesc Coll, qui sobretot fou un gran missioner de la nostra terra.

     Francesc Coll i Guitart nasqué a Gombrèn, municipi de la comarca del Ripollès, pertanyent a la diòcesi de Vic el 18 de maig de 1812. Als deu anys ingressà al seminari de Vic, on hi cursà fins als estudis de Filosofia. Als 18 anys entrà en el convent dels dominics de Girona, on hi continuà els estudis fins a l’exclaustració (1835), quan la comunitat hagué de dispersar-se. Llavors era ell tan sols diaca. Fou ordenat sacerdot a Solsona l’any 1836, tot i que ell sempre es sentí dominic i visqué en profunditat el carisma del seu orde.

     Exercí  el ministeri parroquial a la diòcesi de Vic; malgrat les dificultats del moment per al seu apostolat, se sentia profundament  cridat a ser missioner a la seva terra. Juntament amb Sant Antoni Maria Claret formà un equip, anomenat Germandat Apostòlica, amb un ambiciós pla d’evangelització de la societat per mitjà dels exercicis espirituals, les missions populars i les publicacions religioses. El pare Coll es valgué molt de la pràctica del sant rosari en el seu apostolat.

     Durant almenys deu anys, el pare Coll recorregué les terres catalanes com a missioner popular. Després de les predicacions, per a les que estava especialment dotat, atenia els fidels en el confessionari i visitava els malalts i els presos. El seu nom es va fer molt popular i venerat en les diverses comarques catalanes.

     La seva activitat missionera per les nostres terres el portà al convenciment que un dels principals serveis que podia oferir a la societat i al Poble de Déu consistia en la creació d’una congregació dominicana. L’any 1856 la seva fundació, per les limitacions a les activitats dels ordes i congregacions religioses, prengué la forma d’unes terciàries dominiques. Així varen néixer les Germanes Dominiques de l’Anunciata, dedicades de manera especial a l’educació dels infants i dels joves, en concret de la joventut femenina, afectada llavors per nombroses carències culturals i formatives.

     El pare Coll, mentre les forces físiques li ho van permetre, continuà predicant l’Evangeli per les comarques catalanes. Morí a Vic l’any 1875. Aquest gran evangelitzador de la nostra terra ens invita a tots a consagrar-nos, en les circumstàncies actuals –que no són fàcils- a donar testimoni, amb obres i paraules, de Jesucrist i del seu Evangeli. 

 + Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa