UN NOU SANT PARE PER A L'ESGLÉSIA

            La tarda del passat dimarts dia 18 una fumata blanca en el cel de la Roma eterna i el joiós repic de campanes per tot el món catòlic anunciaven el final d'una espera que sorprenentment ha estat molt breu, i que anunciaven l'elecció del nou Romà Pontífex. L'elecció ha recaigut en el cardenal Joseph Ratzinger, que ha pres el nom de Benet XVI.


            Els catòlics de tot el món havien pregat sobretot en les misses per l'elecció del Papa a fi que el Senyor ens enviés un pastor segons el seu cor amb anhels de santedat, amb zel pastoral, que edifiqués el poble de Déu amb la virtut i que ens il·luminés l'enteniment amb la veritat evangèlica. Fins al moment de l'elecció podíem tenir legítimes preferències en relació a perfils, sensibilitats, tendències, etc. Un cop escollit, és el moment de la comunió amb la vida i amb la missió de l'Església. L'escollit, sigui qui sigui, és el successor de Pere, sobre el qual el Senyor edifica la seva Església.


            És coneguda a bastament la seva experiència com a professor de teologia, com a teòleg expert en el Concili Vaticà II, com a cardenal arquebisbe de Munic, com a prefecte de la Congregació de la Doctrina de la Fe. És proverbial la seva capacitat d'anàlisi, la seva profunditat de pensament i la seva formació filosòfica i teològica. Al mateix temps, crida molt l'atenció la humilitat i la senzillesa de la seva figura i del seu tracte; així com també, la sensació de profunditat i espiritualitat que dóna.


            Les primeres impressions, les primeres paraules, el primer missatge d'un home públic i amb responsabilitats tenen molta importància i es preparen bé. Què dir de qui presideix mil cent milions de creients catòlics i la paraula del qual té influència en molts altres milions. Per això és molt significatiu el to i el contingut de la seva primera intervenció: "Estimats germans i estimades germanes, després del gran Papa Joan Pau II, els senyors cardenals m'han escollit a mi, un senzill i humil treballador en la vinya del Senyor. Em dóna consol el fet que el Senyor sap treballar fins i tot amb instruments insuficients, i sobretot em confio a les vostres oracions, en la joia del Senyor ressuscitat, refiat de la seva ajuda permanent. Anem endavant, el Senyor ens ajudarà, i Maria, la seva Santíssima Mare, està de part nostra". Profunda humilitat, profunda confiança en Déu, en Maria i en l'ajuda de tots els fidels. I jo afegiria encara un profund coratge en acceptar agafar el relleu d'un predecessor tan gran com Joan Pau II.


            Des de la seva humilitat i senzillesa, des de la seva espiritualitat, des de la seva sòlida formació, no tinc cap dubte que assumirà tots els reptes del món actual: diàleg amb la cultura contemporània, diàleg amb els nous progressos científics, diàleg amb les confessions cristianes i amb les religions. Diàleg amb totes les seves forces i amb tot el seu amor a les persones i a la veritat. El nom escollit expressa estil propi, perfil propi, expressa continuïtat però no continuisme, expressa inquietud en la difícil tasca de la construcció de la pau, a la qual, sense dubte, es lliurarà amb totes les seves forces.


            El dia 26 del passat mes de febrer, en el marc de la visita ad limina dels bisbes de Catalunya, vàrem celebrar una reunió en la seu de la Congregació que fins ara presidia. De l'exposició i el col·loqui posterior em va cridar l'atenció una constant que surava en totes les seves intervencions i que podríem resumir en la següent afirmació: allò que és essencial, allò que és veritablement important en la nostra missió pastoral és propiciar una experiència religiosa de fe profunda, una trobada de la persona amb Crist que li canviï la vida, que li canviï el cor. Només d'aquesta manera podrà assimilar la doctrina i podrà entendre i viure els preceptes morals. Un plantejament certament personalista i cristocèntric de la vida cristiana i de l'acció pastoral. Em va semblar molt diferent del retrat que de vegades se'ns ha presentat d'ell. Espero que quan anem coneixent més a fons la seva personalitat i el seu pensament, sobretot des de la nova perspectiva que li confereix la missió que li ha estat confiada, les sorpreses agradables aniran venint.
+ Josep Àngel Saiz Meneses


Bisbe de Terrassa           

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa