Un Pla Pastoral per a la nostra diòcesi.

Ens disposem a començar el quart curs en la breu història de la nostra diòcesi. Durant aquests tres primers anys hem anat configurant els organismes i serveis dels quals té necessitat una comunitat diocesana. En les visites pastorals a les parròquies, comunitats, moviments i diferents realitats eclesials, he pogut constatar l'alegria, el dinamisme, els problemes i sofriments, les esperances d'una diòcesi que comença la seva marxa. Han estat uns anys de gràcia en els quals el Senyor ens ha beneït amb fruits abundants.
 En continuïtat amb aquest treball, aquest curs pastoral estarà marcat per la publicació i per l'inici de l'aplicació del primer Pla Pastoral de la nostra diòcesi. Aquest Pla Pastoral l'hem preparat amb la col•laboració de tots. Es tracta d'un instrument al servei de l'evangelització, que comporta una programació de l'acció pastoral. Tots sabem que, per no caure en la improvisació ni en la rutina, convé aturar-se per reflexionar i posar per escrit els objectius i les accions que han de donar fesomia i coherència a totes les tasques pastorals.
 El Pla Pastoral vol ser una crida a contemplar amb gratitud el passat, viure amb intensitat el present i obrir-nos amb confiança al futur. Totes les nostres parròquies, comunitats religioses, moviments... estem cridats a aquesta actitud d'esperança, d'evangelització, des de la vivència de la comunió i la missió compartides.
 L’acció pastoral és l’actualització que l’Església porta a terme de l’acció salvadora de Jesucrist. Aquesta tasca implica diverses funcions, denominades accions pastorals o accions eclesials, és a dir, ministeris de l’Església en diferents àmbits de realització.
            La trilogia profetisme, sacerdoci i reialesa ha donat lloc al triple ministeri de la paraula, els sagraments i el guiatge. Aquests ministeris es van denominar així mateix funcions pastorals: la profètica o anunci de la paraula, la litúrgica o celebració del culte i la caritativa o servei de la comunitat.
             El Concili Vaticà II expressa en múltiples ocasions aquesta divisió tripartida. Les accions eclesials queden anunciades així: el ministeri profètic, que inclou la funció del magisteri, és servei de la paraula a tots els seus nivells: evangelització, catequesi, homilia i teologia; el ministeri litúrgic, que inclou la funció  de l’orde sacerdotal, és la celebració dels misteris cristians en diversos aspectes: eucaristia, sagraments, pregària i, en definitiva, el conjunt de la celebració dels misteris cristians; i el ministeri hodegètic, que inclou la funció de jurisdicció, és el servei cristià en l’organització i direcció eclesial i la promoció caritativa integral com a servei cristià al món.
            En el nostre Pla Pastoral hem recollit aquesta distribució, i hem explicitat un quart aspecte o dimensió, que seria el de la comunió i coordinació diocesana.
Des del ministeri episcopal que m'ha estat encomanat, vull exhortar-vos que cadascú visqui els seus carismes, la seva vocació, la seva missió, i que junts, cadascú des de la seva funció, construïm la diòcesi que el món i l'Església d'avui necessiten. Una diòcesi evangelitzada i evangelitzadora. Confio l’aplicació del nostre Pla Pastoral a tots els diocesans, amb total confiança en Crist ressuscitat, present en la seva Església; amb plena confiança també en l'Esperit Sant, que és la nostra força, i en Santa Maria, la Mare i la Mestra, que és l'estrella que guia la nostra missió. En aquest món d'avui, tan saturat d'imatges i de paraules, el que més necessitem són els fets coherents amb l'Evangeli. Que Déu ens ajudi a fer-ho realitat.

+Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa
 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa