Una nova invitació a la conversió (09/12/2018)

Escut Episcopal de Bisbe de Terrassa Aquest segon diumenge d’Advent l’evangeli presenta un any més la invitació que Joan Baptista fa a la conversió. Fent-se ressò de les paraules del profetes Isaïes a l’Antic Testament, Joan demana obrir una ruta al Senyor pels solcs de la nostra vida i de la societat, i d’aquesta manera aplanar-li el camí per tal que tothom, també avui i aquí, pugui veure la salvació que ve de Déu. Aquestes paraules del profeta ressonen en el cor de cadascú de nosaltres que des del baptisme hem rebut la vocació a l’apostolat i a la santedat, i se’ns demana que esdevinguem veritables missioners. El nou Pla Pastoral Diocesà promulgat fa poc temps dedica el seu primer capítol precisament a ser deixebles missioners cridats a la santedat. El papa Francesc, a l’exhortació Evangeliï gaudium (2013) afirma: “somio amb una opció missionera capaç de transformar-ho tot, perquè els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota estructura eclesial esdevingui un camí adequat per a l’evangelització del món actual més que per a l’autopreservació” (núm. 27). Precisament aquest nou Pla Pastoral vol donar respostes concretes a la realitat que vivim els cristians i que necessita ser evangelitzada. Per tal de fer-ho, la Paraula de Déu ens convida a la conversió de cor, una conversió que comença en l’interior de cada persona. Una conversió que ha d’anar acompanyada de la nostra formació per tal d’esdevenir deixebles missioners. Per tal de fer-ho, en aquest primer curs d’aplicació, l’acció que treballarem és: Oferir cursos de formació permanent per a laics i religiosos, per al primer anunci de la fe, sobre temes d’actualitat i de cara a tasques de responsabilitat a les comunitats. He encarregat a una Comissió diocesana preparar i oferir aquests cursos de formació per tal que es puguin realitzar a les parròquies, arxiprestats, moviments, etc. Aquesta conversió també afecta al conjunt de la comunitat eclesial, ja que el papa Francesc demana que siguem una casa amb les portes obertes, que és precisament el títol del segon capítol d’aquest Pla Pastoral, dedicat a la dimensió celebrativa de l’Església. És una Església que surt a l’encontre de cada persona en la seva realitat concreta, però també una Església que convida a entrar i a descobrir i experimentar la misericòrdia i l’amor de Déu. El Sant Pare en l’esmentada exhortació Evangeliï gaudium ens diu que “l’Església està cridada a ser sempre la casa oberta del Pare. Un dels signes concrets d’aquesta obertura és tenir temples amb les portes obertes arreu” (núm. 47). Les diverses accions previstes en aquest segon capítol incideixen en les celebracions eclesials i l’acolliment i acompanyament de les persones; des de l’Eucaristia fins a la resta de sagraments, tot fent atenció especial a la seva preparació amb les persones que s’acosten a l’Església, i també a la formació específica dels agents de pastoral que les acullen. Aquest curs l’acció proposada en aquest àmbit és: Elaborar un directori diocesà per la pastoral exequial, tenint present que el moment de la mort té una rellevància singular i que l’acompanyament de la comunitat parroquial és significatiu ja que ajuda a mostrar l’esperança en la Resurrecció del Senyor i dona el consol de la fe als familiars. Confio que amb l’ajut de tots i les orientacions d’aquests dos primers capítols del Pla Pastoral Diocesà continuem el nostre camí de conversió personal i comunitària i ens endinsem en la preparació dels camins del Senyor.  

+ Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa