Viure el present i construir el futur (10/11/2019)

Viure el present i construir el futur

El llibre dels Fets dels Apòstols explica com el dia de la Pentecosta, després d'haver rebut l'Esperit Sant, Pere es va aixecar juntament amb els altres apòstols i va anunciar que Jesús de Natzaret, aquell que havien crucificat, Déu l'havia ressuscitat i constituït salvació per a tothom. En sentir aquest missatge, es diu en el text:  « es van trasbalsar i digueren a Pere i als altres apòstols: Germans, què hem de fer? Pere els va respondre: Convertiu-vos, i que cada un de vosaltres es faci batejar en el nom de Jesucrist... Els qui acceptaren la predicació de Pere es van fer batejar, i aquell mateix dia s’afegiren als germans unes tres mil persones. Tots eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols i a viure en comunió fraterna, a partir el pa i a assistir a les pregàries»(Fets 2, 37-42).

El dia de la Pentecosta es constitueix la primera comunitat. D’aleshores ençà totes les comunitats cristianes són dinamitzades per l'Esperit Sant, que va modelant en cada deixeble i en la comunitat les mateixes actituds que va viure el Mestre. La comunitat comparteix en primer lloc la fe, és constant en l'ensenyament dels Apòstols, persevera en la pregària i en la celebració. Els deixebles són constants a partir el pa, tot fent de l'Eucaristia el centre de la vida personal i comunitària i viuen la fraternitat al voltant del Senyor ressuscitat fins a posar en comú els béns materials perquè no hi hagi pobres entre ells (cf . Fets 2, 42).

La missió de l'Església continua i desenvolupa al llarg de la història la mateixa missió de Crist. Aquesta missió es realitza a través la predicació de la paraula, la celebració dels sagraments i el servei a la comunitat. Ja han passat 20 segles des d'aquella irrupció de l'Esperit Sant el dia de la Pentecosta, i l'Església continua desenvolupant aquesta missió en molts països del món, a través de les diòcesis, les parròquies, els instituts religiosos, els moviments, les escoles, les missions i moltes institucions diverses. A la nostra diòcesi de Terrassa podem dir que s'anuncia la Paraula de Déu i es té cura de la formació a través de les 121 parròquies amb les seves activitats adreçades a nens, joves i adults, els 137 centres educatius, el Seminari diocesà amb 25 seminaristes en aquest curs, etc. També  hi ha 18 missioners de la diòcesi que es dediquen a altres països a anunciar l'Evangeli.

En segon lloc, es celebra la Fe a través dels sagraments. Gairebé 3.000 nens han rebut el baptisme, més de 2.000 la Primera comunió, prop de 900 adolescents i joves han rebut la confirmació i han contret matrimoni més de 500 parelles, sense comptar la celebració diària de l'Eucaristia a les parròquies i comunitats, així com també el sagrament de la reconciliació o la unció dels malalts, i l'ordenació enguany d'un prevere i un diaca. Finalment, es viu el servei a la comunitat a través de les obres solidàries. Tant des de Càritas, present en totes les parròquies, com des d'altres institucions, es disposa de 143 centres assistencials en els que han estat ateses més de 42.000 persones gràcies a més de 1.500 voluntaris i els treballadors professionals. La gent gran és també atesa als centres hospitalaris, en residències i a les seves llars particulars.

Tota aquesta tasca és expressió de la missió de l'Església en el territori del Vallès Oriental i Occidental, gràcies a la dedicació de 126 sacerdots, 17 diaques, més de 400 religiosos, 3 monestirs i un gran nombre de laiques i laics dedicats i compromesos en aquesta missió apassionant. A tots ells el meu agraïment com a pastor diocesà pel seu treball. Una dedicació per a la qual necessitem la col·laboració i l'ajut econòmic de tots, ja que tots som necessaris per viure el present i per construir el futur.

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa