Delegació

Seminari Diocesà de Sant Joan Baptista

Valldoreix (Sant Cugat del Vallès)

Seminari Diocesà de Sant Joan Baptista

Informació de contacte

Carrer Santjoanistes, 2. 08197 Valldoreix

Tel.: 93 674 49 99

Email: seminaridiocesa@bisbatdeterrassa.org

Preveres i diaques

Rector

Mn. Joan Hernández Plaza

Formador del Seminari

Mn. Eduardo Pire Mayol

Director espiritual

Mn. Oriol Pallàs Espinet.

Assessor espiritual

Mons. Joan Esquerda Bifet.

Horaris

De dilluns a dissabte de 8:00 del matí a 20:00 de la tarda.

Breu història del Seminari Diocesà

La diòcesis de Terrassa va ser creada al 2004 pel Sant Pare, Sant Joan Pau II.  El primer bisbe ha sigut i és l’Excm. Rvdm. Sr. D. Josep Àngel Saiz Meneses. 

Dos anys més tard de la creació de la Diòcesi, en data del 29 de juny de 2006 (dia de Sant Pere i Sant Pau), coincidint amb la solemnitat dels apòstols Sant Pere i Sant Pau, Mons. Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa, va signar el decret per a la constitució del Seminari Major Diocesà de Terrassa, Sant Joan Baptista, que té la seva ubicació a Valldoreix (Sant Cugat del Vallés). 

La ubicació del seminari va ser a Valldoreix degut a la marxa de la congregació de les Monges RR. MM. Comendadores de Sant Joan de Jerusalem.cap a Salinas, a Àlaba, deixant lliure aquesta dependència.

Des de la seva creació, el rector ha sigut l’Excm. Rvdm. Sr. D. Salvador Cristau Coll, Bisbe Auxiliar de la mateixa diòcesis.

Notícies