Delegació

Seminari Diocesà de Sant Joan Baptista

Sant Cugat del Vallés

Seminari Diocesà de Sant Joan Baptista

Informació de contacte

Carrer Santjoanistes, 2. 08197 Valldoreix

Tel.: 93 674 49 99

Email: sedbuenossipodeis@gmail.com

Preveres i diaques

Rector
Excmo. Rev .Sr.. Salvador Cristau Coll.
scristau@bisbatdeterrassa.org


Formador

Mn. Guillem López Garcia,

Coordinador de pastoral Vocacional

Mn. Guillem López Garcia, Formador
Sr. Joan Hernández, Adjunt equip de Formadors

Director espiritual

Mn. Oriol Pallàs Espinet.

Assessor espiritual

Mons. Joan Esquerda Bifet.

Horaris

De dilluns a dissabte de 8:00 del matí a 20:00 de la tarda.

Breu història del Seminari Diocesà

La diòcesis de Terrassa va ser creada al 2004 pel Sant Pare, Sant Joan Pau II.  El primer bisbe ha sigut i és l’Excm. Rvdm. Sr. D. Josep Àngel Saiz Meneses. 

Dos anys més tard de la creació de la Diòcesi, en data del 29 de juny de 2006 (dia de Sant Pere i Sant Pau), coincidint amb la solemnitat dels apòstols Sant Pere i Sant Pau, Mons. Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa, va signar el decret per a la constitució del Seminari Major Diocesà de Terrassa, Sant Joan Baptista, que té la seva ubicació a Valldoreix (Sant Cugat del Vallés). 

La ubicació del seminari va ser a Valldoreix degut a la marxa de la congregació de les Monges RR. MM. Comendadores de Sant Joan de Jerusalem.cap a Salinas, a Àlaba, deixant lliure aquesta dependència.

Des de la seva creació, el rector ha sigut l’Excm. Rvdm. Sr. D. Salvador Cristau Coll, Bisbe Auxiliar de la mateixa diòcesis.

Notícies