Breu història del Seminari Diocesà

La diòcesis de Terrassa va ser creada al 2004 pel Sant Pare, Sant Joan Pau II.  El primer bisbe ha sigut i és l’Excm. Rvdm. Sr. D. Josep Àngel Saiz Meneses. 

Dos anys més tard de la creació de la Diòcesi, en data del 29 de juny de 2006 (dia de Sant Pere i Sant Pau), coincidint amb la solemnitat dels apòstols Sant Pere i Sant Pau, Mons. Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa, va signar el decret per a la constitució del Seminari Major Diocesà de Terrassa, Sant Joan Baptista, que té la seva ubicació a Valldoreix (Sant Cugat del Vallés). 

La ubicació del seminari va ser a Valldoreix degut a la marxa de la congregació de les Monges RR. MM. Comendadores de Sant Joan de Jerusalem.cap a Salinas, a Àlaba, deixant lliure aquesta dependència.

Des de la seva creació, el rector ha sigut l’Excm. Rvdm. Sr. D. Salvador Cristau Coll, Bisbe Auxiliar de la mateixa diòcesis.